پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 آبی
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 آبی
  Arya 18+1 Oil Pastel code 2019
  Arya ۱۸+۱ Oil Pastel code ۲۰۱۹
  خرید بالای 1 واحد۴,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۵,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۷,۵۶۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۰,۰۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  پاستل آریا 1+6 رنگ کد 2024ـ طرح فیل
  پاستل آریا 1+6 رنگ کد 2024ـ طرح فیل
  Arya 6+1 code 2024 oil Pastel - 7 colors
  Arya ۶+۱ code ۲۰۲۴ oil Pastel - ۷ colors
  خرید بالای 1 واحد۱,۰۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۰۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۹۴۴ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۵۹۲ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۱,۶۰۰ تومان
  پاستل آریا 1+6 رنگ کد 2024ـ طرح کشتی
  پاستل آریا 1+6 رنگ کد 2024ـ طرح کشتی
  6260297120247
  ۶۲۶۰۲۹۷۱۲۰۲۴۷
  خرید بالای 1 واحد۱,۰۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۰۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۵۱۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۹۴۴ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۵۹۲ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۱,۶۰۰ تومان
  پاستل چیکی چیکی 18 رنگ آبی
  پاستل چیکی چیکی 18 رنگ آبی
  Ciki Ciki oil Pastel - 18 colors
  Ciki Ciki oil Pastel - ۱۸ colors
  خرید بالای 1 واحد۹,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۹,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۲,۹۳۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۶,۶۳۲ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۲,۱۷۶ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۸۴,۸۰۰ تومان
  پاستل روغنی 12 رنگ آریا مدل کیفی کد 2010 آبی
  پاستل روغنی 12 رنگ آریا مدل کیفی کد 2010 آبی
  Arya code 2010 oil Pastel - 12 colors
  Arya code ۲۰۱۰ oil Pastel - ۱۲ colors
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۰۷۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۶,۷۶۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۵۶,۴۰۰ تومان
  پاستل روغنی 12 رنگ آریا مدل کیفی کد 2010 صورتی
  پاستل روغنی 12 رنگ آریا مدل کیفی کد 2010 صورتی
  Arya code 2010 oil Pastel - 12 colors
  Arya code ۲۰۱۰ oil Pastel - ۱۲ colors
  خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۹۴۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۰۷۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۶,۷۶۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۵۶,۴۰۰ تومان
  پاستل روغنی 18 رنگ آریا مدل کیفی کد 2030 صورتی
  پاستل روغنی 18 رنگ آریا مدل کیفی کد 2030 صورتی
  Arya code 2030 oil Pastel - 18 colors
  Arya code ۲۰۳۰ oil Pastel - ۱۸ colors
  خرید بالای 1 واحد۴,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۰۴۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۷,۷۷۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۰,۳۶۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۸۶,۴۰۰ تومان
  مداد شمعی 12رنگ بیک سه گوش مدل پلاستی دکور
  مداد شمعی 12رنگ بیک سه گوش مدل پلاستی دکور
  Bic riangular Kids Plastidecor 12 Colors Pastel
  Bic riangular Kids Plastidecor ۱۲ Colors Pastel
  خرید بالای 1 واحد۶,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۸,۵۶۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۱,۰۱۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۴,۶۸۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۲۲,۴۰۰ تومان
  مداد شمعی 12رنگ بیک مدل پلاستی دکور
  مداد شمعی 12رنگ بیک مدل پلاستی دکور
  مداد شمعی
  مداد شمعی
  خرید بالای 1 واحد۴,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۹۷۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۹۶۴ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۹۵۲ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۹,۶۰۰ تومان
  مداد شمعی آریا 4 رنگ مدل مخروطی کد 2050 - طرح دایناسور
  مداد شمعی آریا 4 رنگ مدل مخروطی کد 2050 - طرح دایناسور
  خرید بالای 1 واحد۲,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۷۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۸۶۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۶,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۵۴,۰۰۰ تومان
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 بنفش
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 بنفش
  Arya 18+1 Oil Pastel code 2019
  Arya ۱۸+۱ Oil Pastel code ۲۰۱۹
  ناموجود
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 زرد
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 زرد
  Arya 18+1 Oil Pastel code 2019
  Arya ۱۸+۱ Oil Pastel code ۲۰۱۹
  ناموجود
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 سبز روشن
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 سبز روشن
  Arya 18+1 Oil Pastel code 2019
  Arya ۱۸+۱ Oil Pastel code ۲۰۱۹
  ناموجود
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 قرمز
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 قرمز
  Arya 18+1 Oil Pastel code 2019
  Arya ۱۸+۱ Oil Pastel code ۲۰۱۹
  ناموجود
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 نارنجی
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 نارنجی
  Arya 18+1 Oil Pastel code 2019
  Arya ۱۸+۱ Oil Pastel code ۲۰۱۹
  ناموجود
  پاستل چیکی چیکی 18 رنگ صورتی
  پاستل چیکی چیکی 18 رنگ صورتی
  Ciki Ciki oil Pastel - 18 colors
  Ciki Ciki oil Pastel - ۱۸ colors
  ناموجود
  پاستل چیکی چیکی 48 رنگ آبی
  پاستل چیکی چیکی 48 رنگ آبی
  Ciki Ciki oil Pastel - 48 colors
  Ciki Ciki oil Pastel - ۴۸ colors
  ناموجود
  پاستل چیکی چیکی 48 رنگ صورتی
  پاستل چیکی چیکی 48 رنگ صورتی
  Ciki Ciki oil Pastel - 48 colors
  Ciki Ciki oil Pastel - ۴۸ colors
  ناموجود
  پاستل چیکی چیکی 36 رنگ آبی
  پاستل چیکی چیکی 36 رنگ آبی
  Ciki Ciki oil Pastel - 36 colors
  Ciki Ciki oil Pastel - ۳۶ colors
  ناموجود
  پاستل چیکی چیکی 36 رنگ قرمز
  پاستل چیکی چیکی 36 رنگ قرمز
  Ciki Ciki oil Pastel - 36 colors
  Ciki Ciki oil Pastel - ۳۶ colors
  ناموجود
  پاستل روغنی 12رنگ پنتر مدل 3IN1 کد SOP721-12
  پاستل روغنی 12رنگ پنتر مدل 3IN1 کد SOP721-12
  پاستل روغنی
  پاستل روغنی
  ناموجود
  پاستل روغنی 18 رنگ آریا مدل کیفی کد 2030 آبی
  پاستل روغنی 18 رنگ آریا مدل کیفی کد 2030 آبی
  Arya code 2030 oil Pastel - 18 colors
  Arya code ۲۰۳۰ oil Pastel - ۱۸ colors
  ناموجود
  پاستل روغنی 2+12 آریا مدل مقوایی کد 2027
  پاستل روغنی 2+12 آریا مدل مقوایی کد 2027
  Arya 12+2 code 2027 oil Pastel - 14 colors
  Arya ۱۲+۲ code ۲۰۲۷ oil Pastel - ۱۴ colors
  ناموجود
  پاستل روغنی 6 رنگ پنتر مدل 3IN1 کد SOP721-6
  پاستل روغنی 6 رنگ پنتر مدل 3IN1 کد SOP721-6
  پاستل روغنی
  پاستل روغنی
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 24 burnt sienna
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 24 burnt sienna
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 01 سفید
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 01 سفید
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 10 مشکی
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 10 مشکی
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 14 آبی Smyrna
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 14 آبی Smyrna
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 16 نارنجی متوسط
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 16 نارنجی متوسط
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 18 نارنجی permanent
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 18 نارنجی permanent
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 19 زرد Naples
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 19 زرد Naples
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 21 زرد لیمویی روشن
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 21 زرد لیمویی روشن
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 22 زرد تیره
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 22 زرد تیره
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 23 نارنجی
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 23 نارنجی
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 25 زرد لیمویی
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 25 زرد لیمویی
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود

   انواع پاستل و مداد شمعی


   پاستل ها ،گچ و مداد شمعی ها تقریبا از یک خانواده محسوب میشوند. ابزار رنگ آمیزی جالبی که میتوان با استفاده از آنها طرح هایی با رنگ آمیزی تقریبا بافت دار را اجرا کرد.برای اجرای نقاشی حرفه ای با پاستلها و مدادشمعی احتیاج به کاغذها و مقواهاییست که نسبت به کاغذهای آبرنگ و اکریلیک بافت زبرتر و ناهموارتری دارند چون پاستلها به طور کامل روی کاغذهایی با سطح صاف نمی شینند.پاستلها شامل انواع مختلفی مانند پاستل های روغنی ، پاستل سخت و نرم ، مدادپاستلی ، پاستل گچی و .. میشوند. تفاوت این انواع در میزان چسب صمغ و رنگدانه های بکار رفته در آنهاست. هرچه رنگدانه بیشتر و چسب کمتر باشد پاستل سخت تر و هرچه چسب کمتر بکار رفته باشد ، نرم تر خواهد بود.تفاوت پاستل و مدادشمعی ها اینست که پاستل ها خمیری تر هستند و بهتر روی کاغذ و مقوا می نشینند و پوشانندگی بهتر دارند ، ولی مدادشمعی ها چرب تر هستند و در برابر آب مقاوم تر هستند. بعد از استفاده از پاستل و مدادشمعی از فیکساتور استفاده کنید چون این رنگها نسبت به سایر رنگ ها در برابر ضربه و لمس آسیب پذیرتر هستند.فروشگاه اینترنتی ایمانیاز انواع مختلفی از پاستلها ، گچ ها و مدادشمعی را مناسب طیف کودکان تا هنرمندان ، در اختیار همه هم میهنان در سراسر کشور قرار میدهد.

   پاستل و مداد شمعی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Arya
   • BIC
   • Chiki Chiki
   • Owner
   • Panter
   • Sakura
   • SHINHAN
   بر اساس رنگ
   فرم بدنه
   روش استفاده
   جنس پوشش
   ساخت ایران
   خیر
   بله