پاستل آریا 1+6 رنگ کد 2024ـ طرح فیل
  پاستل آریا 1+6 رنگ کد 2024ـ طرح فیل
  Arya 6+1 code 2024 oil Pastel - 7 colors
  Arya ۶+۱ code ۲۰۲۴ oil Pastel - ۷ colors
  خرید بالای 1 واحد۸۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۱۴۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۴۷۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۹۶۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۶,۴۰۰ تومان
  پاستل آریا 1+6 رنگ کد 2024ـ طرح کشتی
  پاستل آریا 1+6 رنگ کد 2024ـ طرح کشتی
  6260297120247
  ۶۲۶۰۲۹۷۱۲۰۲۴۷
  خرید بالای 1 واحد۸۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۱۴۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۴۷۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۹۶۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۶,۴۰۰ تومان
  پاستل چیکی چیکی 18 رنگ
  پاستل چیکی چیکی 18 رنگ
  Ciki Ciki oil Pastel - 18 colors
  Ciki Ciki oil Pastel - ۱۸ colors
  خرید بالای 1 واحد۲,۷۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۷۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۸۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۹۵۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۶,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  پاستل روغنی 12 رنگ آریا مدل کیفی کد 2010
  پاستل روغنی 12 رنگ آریا مدل کیفی کد 2010
  Arya code 2010 oil Pastel - 12 colors
  Arya code ۲۰۱۰ oil Pastel - ۱۲ colors
  خرید بالای 1 واحد۲,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۰۲۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۸۸۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۱۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۴۳,۲۰۰ تومان
  پاستل روغنی 18 رنگ آریا مدل کیفی کد 2030
  پاستل روغنی 18 رنگ آریا مدل کیفی کد 2030
  Arya code 2030 oil Pastel - 18 colors
  Arya code ۲۰۳۰ oil Pastel - ۱۸ colors
  خرید بالای 1 واحد۳,۲۹۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۲۹۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۶۱۳ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۹۳۱ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۹۰۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۶۵,۹۰۰ تومان
  پاستل روغنی 6 رنگ پنتر مدل 3IN1 کد SOP721-6
  پاستل روغنی 6 رنگ پنتر مدل 3IN1 کد SOP721-6
  پاستل روغنی
  پاستل روغنی
  خرید بالای 1 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  مداد شمعی 12رنگ بیک سه گوش مدل پلاستی دکور
  مداد شمعی 12رنگ بیک سه گوش مدل پلاستی دکور
  Bic riangular Kids Plastidecor 12 Colors Pastel
  Bic riangular Kids Plastidecor ۱۲ Colors Pastel
  خرید بالای 1 واحد۴,۶۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۶۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۵۴۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۴۱۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۹۳,۵۰۰ تومان
  مداد شمعی 12رنگ بیک مدل پلاستی دکور
  مداد شمعی 12رنگ بیک مدل پلاستی دکور
  مداد شمعی
  مداد شمعی
  خرید بالای 1 واحد۳,۷۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۷۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۵,۲۹۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۶,۸۰۴ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۹,۰۷۲ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۷۵,۶۰۰ تومان
  مداد شمعی پنتر 6 رنگ مدل غلاف چرخشی کد RC101-6
  مداد شمعی پنتر 6 رنگ مدل غلاف چرخشی کد RC101-6
  مداد شمعی
  مداد شمعی
  خرید بالای 1 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019
  Arya 18+1 Oil Pastel code 2019
  Arya ۱۸+۱ Oil Pastel code ۲۰۱۹
  ناموجود
  پاستل چیکی چیکی 48 رنگ
  پاستل چیکی چیکی 48 رنگ
  Ciki Ciki oil Pastel - 48 colors
  Ciki Ciki oil Pastel - ۴۸ colors
  ناموجود
  پاستل چیکی چیکی 36 رنگ
  پاستل چیکی چیکی 36 رنگ
  Ciki Ciki oil Pastel - 36 colors
  Ciki Ciki oil Pastel - ۳۶ colors
  ناموجود
  پاستل روغنی 12رنگ پنتر مدل 3IN1 کد SOP721-12
  پاستل روغنی 12رنگ پنتر مدل 3IN1 کد SOP721-12
  پاستل روغنی
  پاستل روغنی
  ناموجود
  پاستل روغنی 2+12 آریا مدل مقوایی کد 2027
  پاستل روغنی 2+12 آریا مدل مقوایی کد 2027
  Arya 12+2 code 2027 oil Pastel - 14 colors
  Arya ۱۲+۲ code ۲۰۲۷ oil Pastel - ۱۴ colors
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد شمعی 6 رنگ آریا مدل مخروطی کد 2051
  مداد شمعی 6 رنگ آریا مدل مخروطی کد 2051
  Arya code 2051 Crayon- 6 colors
  Arya code ۲۰۵۱ Crayon- ۶ colors
  ناموجود
  مداد شمعی آریا 4 رنگ مدل مخروطی کد 2050 - طرح دایناسور
  مداد شمعی آریا 4 رنگ مدل مخروطی کد 2050 - طرح دایناسور
  ناموجود
  مداد شمعی آریا 4 رنگ مدل مخروطی کد 2050 ـ طرح گورخر
  مداد شمعی آریا 4 رنگ مدل مخروطی کد 2050 ـ طرح گورخر
  ناموجود
  مداد شمعی آریا 6 رنگ مدل مخروطی کد 2054 ـ طرح طوطی
  مداد شمعی آریا 6 رنگ مدل مخروطی کد 2054 ـ طرح طوطی
  ناموجود
  مداد شمعی آریا 6 رنگ مدل مخروطی کد 2054 - طرح گاو
  مداد شمعی آریا 6 رنگ مدل مخروطی کد 2054 - طرح گاو
  ناموجود
  مداد شمعی پنتر 12رنگ مدل غلاف چرخشی کد RC101-12
  مداد شمعی پنتر 12رنگ مدل غلاف چرخشی کد RC101-12
  مداد شمعی
  مداد شمعی
  ناموجود
  پاستل گچی شین هان مدل آرتیست بسته 12رنگ
  پاستل گچی شین هان مدل آرتیست بسته 12رنگ
  101021048
  ۱۰۱۰۲۱۰۴۸
  تماس بگیرید
  پاستل گچی شین هان مدل آرتیست بسته 24 رنگ
  پاستل گچی شین هان مدل آرتیست بسته 24 رنگ
  101021049
  ۱۰۱۰۲۱۰۴۹
  تماس بگیرید
  مداد شمعی اونر 12رنگ Twistable Crayon کد 533812 - طرح دراگون
  مداد شمعی اونر 12رنگ Twistable Crayon کد 533812 - طرح دراگون
  8809166212843
  ۸۸۰۹۱۶۶۲۱۲۸۴۳
  تماس بگیرید
  مداد شمعی اونر 12رنگ Twistable Crayon کد 533812 - طرح دریایی
  مداد شمعی اونر 12رنگ Twistable Crayon کد 533812 - طرح دریایی
  8809166212843
  ۸۸۰۹۱۶۶۲۱۲۸۴۳
  تماس بگیرید
  مداد شمعی اونر 12رنگ Twistable Crayon کد 533812 - طرح روبات
  مداد شمعی اونر 12رنگ Twistable Crayon کد 533812 - طرح روبات
  Owner Twistable 533812 12 Color Crayon
  Owner Twistable ۵۳۳۸۱۲ ۱۲ Color Crayon
  تماس بگیرید
  مداد شمعی اونر 12رنگ Twistable Crayon کد 533812 - طرح مونسترز
  مداد شمعی اونر 12رنگ Twistable Crayon کد 533812 - طرح مونسترز
  8809166212843
  ۸۸۰۹۱۶۶۲۱۲۸۴۳
  تماس بگیرید
  مداد شمعی اونر 6 رنگ Twistable Crayon کد 533806 - طرح دراگون
  مداد شمعی اونر 6 رنگ Twistable Crayon کد 533806 - طرح دراگون
  Owner Twistable 533806 6 Color Crayon
  Owner Twistable ۵۳۳۸۰۶ ۶ Color Crayon
  تماس بگیرید
  مداد شمعی اونر 6 رنگ Twistable Crayon کد 533806 - طرح دریایی
  مداد شمعی اونر 6 رنگ Twistable Crayon کد 533806 - طرح دریایی
  8809166213109
  ۸۸۰۹۱۶۶۲۱۳۱۰۹
  تماس بگیرید
  مداد شمعی اونر 6 رنگ Twistable Crayon کد 533806 - طرح روبات
  مداد شمعی اونر 6 رنگ Twistable Crayon کد 533806 - طرح روبات
  8809166213109
  ۸۸۰۹۱۶۶۲۱۳۱۰۹
  تماس بگیرید
  مداد شمعی اونر 6 رنگ Twistable Crayon کد 533806 - طرح مونسترز
  مداد شمعی اونر 6 رنگ Twistable Crayon کد 533806 - طرح مونسترز
  8809166213109
  ۸۸۰۹۱۶۶۲۱۳۱۰۹
  تماس بگیرید

   انواع پاستل و مداد شمعی


   پاستل ها ،گچ و مداد شمعی ها تقریبا از یک خانواده محسوب میشوند. ابزار رنگ آمیزی جالبی که میتوان با استفاده از آنها طرح هایی با رنگ آمیزی تقریبا بافت دار را اجرا کرد.برای اجرای نقاشی حرفه ای با پاستلها و مدادشمعی احتیاج به کاغذها و مقواهاییست که نسبت به کاغذهای آبرنگ و اکریلیک بافت زبرتر و ناهموارتری دارند چون پاستلها به طور کامل روی کاغذهایی با سطح صاف نمی شینند.پاستلها شامل انواع مختلفی مانند پاستل های روغنی ، پاستل سخت و نرم ، مدادپاستلی ، پاستل گچی و .. میشوند. تفاوت این انواع در میزان چسب صمغ و رنگدانه های بکار رفته در آنهاست. هرچه رنگدانه بیشتر و چسب کمتر باشد پاستل سخت تر و هرچه چسب کمتر بکار رفته باشد ، نرم تر خواهد بود.تفاوت پاستل و مدادشمعی ها اینست که پاستل ها خمیری تر هستند و بهتر روی کاغذ و مقوا می نشینند و پوشانندگی بهتر دارند ، ولی مدادشمعی ها چرب تر هستند و در برابر آب مقاوم تر هستند. بعد از استفاده از پاستل و مدادشمعی از فیکساتور استفاده کنید چون این رنگها نسبت به سایر رنگ ها در برابر ضربه و لمس آسیب پذیرتر هستند.فروشگاه اینترنتی ایمانیاز انواع مختلفی از پاستلها ، گچ ها و مدادشمعی را مناسب طیف کودکان تا هنرمندان ، در اختیار همه هم میهنان در سراسر کشور قرار میدهد.

   پاستل و مداد شمعی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Arya
   • BIC
   • Chiki Chiki
   • Owner
   • Panter
   • Sakura
   • SHINHAN
   بر اساس رنگ
   فرم بدنه
   روش استفاده
   جنس پوشش
   ساخت ایران
   خیر
   بله
   %>