پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 آبی
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 آبی
  Arya 18+1 Oil Pastel code 2019
  Arya ۱۸+۱ Oil Pastel code ۲۰۱۹
  خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۶۰۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۴۹۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۳۲۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۴,۴۰۰ تومان
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 بنفش
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 بنفش
  Arya 18+1 Oil Pastel code 2019
  Arya ۱۸+۱ Oil Pastel code ۲۰۱۹
  خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۶۰۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۴۹۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۳۲۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۴,۴۰۰ تومان
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 زرد
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 زرد
  Arya 18+1 Oil Pastel code 2019
  Arya ۱۸+۱ Oil Pastel code ۲۰۱۹
  خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۶۰۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۴۹۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۳۲۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۴,۴۰۰ تومان
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 سبز روشن
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 سبز روشن
  Arya 18+1 Oil Pastel code 2019
  Arya ۱۸+۱ Oil Pastel code ۲۰۱۹
  خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۶۰۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۴۹۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۳۲۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۴,۴۰۰ تومان
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 قرمز
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 قرمز
  Arya 18+1 Oil Pastel code 2019
  Arya ۱۸+۱ Oil Pastel code ۲۰۱۹
  خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۶۰۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۴۹۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۳۲۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۴,۴۰۰ تومان
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 نارنجی
  پاستل 1+18 آریا مدل لیوانی کد 2019 نارنجی
  Arya 18+1 Oil Pastel code 2019
  Arya ۱۸+۱ Oil Pastel code ۲۰۱۹
  خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۶۰۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۴۹۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۳۲۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۴,۴۰۰ تومان
  پاستل روغنی 12 رنگ آریا مدل کیفی کد 2010 آبی
  پاستل روغنی 12 رنگ آریا مدل کیفی کد 2010 آبی
  Arya code 2010 oil Pastel - 12 colors
  Arya code ۲۰۱۰ oil Pastel - ۱۲ colors
  خرید بالای 1 واحد۳,۱۹۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۱۹۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۷۴۲ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۶۵۶ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶۳,۸۰۰ تومان
  پاستل روغنی 12 رنگ آریا مدل کیفی کد 2010 صورتی
  پاستل روغنی 12 رنگ آریا مدل کیفی کد 2010 صورتی
  Arya code 2010 oil Pastel - 12 colors
  Arya code ۲۰۱۰ oil Pastel - ۱۲ colors
  خرید بالای 1 واحد۳,۱۹۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۱۹۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۴۶۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵,۷۴۲ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷,۶۵۶ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶۳,۸۰۰ تومان
  پاستل روغنی 18 رنگ آریا مدل کیفی کد 2030 صورتی
  پاستل روغنی 18 رنگ آریا مدل کیفی کد 2030 صورتی
  Arya code 2030 oil Pastel - 18 colors
  Arya code ۲۰۳۰ oil Pastel - ۱۸ colors
  خرید بالای 1 واحد۴,۹۱۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴,۹۱۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶,۸۸۱ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸,۸۴۷ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱,۷۹۶ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۸,۳۰۰ تومان
  مداد شمعی 6 رنگ آریا مدل کرایون کد 2051
  مداد شمعی 6 رنگ آریا مدل کرایون کد 2051
  Arya code 2051 Crayon- 6 colors
  Arya code ۲۰۵۱ Crayon- ۶ colors
  خرید بالای 1 واحد۳,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴,۷۰۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۶,۰۴۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۸,۰۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶۷,۲۰۰ تومان
  پاستل آریا 1+6 رنگ کد 2024ـ طرح فیل
  پاستل آریا 1+6 رنگ کد 2024ـ طرح فیل
  Arya 6+1 code 2024 oil Pastel - 7 colors
  Arya ۶+۱ code ۲۰۲۴ oil Pastel - ۷ colors
  ناموجود
  پاستل آریا 1+6 رنگ کد 2024ـ طرح کشتی
  پاستل آریا 1+6 رنگ کد 2024ـ طرح کشتی
  6260297120247
  ۶۲۶۰۲۹۷۱۲۰۲۴۷
  ناموجود
  پاستل چیکی چیکی 18 رنگ آبی
  پاستل چیکی چیکی 18 رنگ آبی
  Ciki Ciki oil Pastel - 18 colors
  Ciki Ciki oil Pastel - ۱۸ colors
  ناموجود
  پاستل چیکی چیکی 18 رنگ صورتی
  پاستل چیکی چیکی 18 رنگ صورتی
  Ciki Ciki oil Pastel - 18 colors
  Ciki Ciki oil Pastel - ۱۸ colors
  ناموجود
  پاستل چیکی چیکی 48 رنگ آبی
  پاستل چیکی چیکی 48 رنگ آبی
  Ciki Ciki oil Pastel - 48 colors
  Ciki Ciki oil Pastel - ۴۸ colors
  ناموجود
  پاستل چیکی چیکی 48 رنگ صورتی
  پاستل چیکی چیکی 48 رنگ صورتی
  Ciki Ciki oil Pastel - 48 colors
  Ciki Ciki oil Pastel - ۴۸ colors
  ناموجود
  پاستل چیکی چیکی 36 رنگ آبی
  پاستل چیکی چیکی 36 رنگ آبی
  Ciki Ciki oil Pastel - 36 colors
  Ciki Ciki oil Pastel - ۳۶ colors
  ناموجود
  پاستل چیکی چیکی 36 رنگ قرمز
  پاستل چیکی چیکی 36 رنگ قرمز
  Ciki Ciki oil Pastel - 36 colors
  Ciki Ciki oil Pastel - ۳۶ colors
  ناموجود
  پاستل روغنی 12رنگ پنتر مدل 3IN1 کد SOP721-12
  پاستل روغنی 12رنگ پنتر مدل 3IN1 کد SOP721-12
  پاستل روغنی
  پاستل روغنی
  ناموجود
  پاستل روغنی 18 رنگ آریا مدل کیفی کد 2030 آبی
  پاستل روغنی 18 رنگ آریا مدل کیفی کد 2030 آبی
  Arya code 2030 oil Pastel - 18 colors
  Arya code ۲۰۳۰ oil Pastel - ۱۸ colors
  ناموجود
  پاستل روغنی 2+12 آریا مدل مقوایی کد 2027
  پاستل روغنی 2+12 آریا مدل مقوایی کد 2027
  Arya 12+2 code 2027 oil Pastel - 14 colors
  Arya ۱۲+۲ code ۲۰۲۷ oil Pastel - ۱۴ colors
  ناموجود
  پاستل روغنی 6 رنگ پنتر مدل 3IN1 کد SOP721-6
  پاستل روغنی 6 رنگ پنتر مدل 3IN1 کد SOP721-6
  پاستل روغنی
  پاستل روغنی
  ناموجود
  پاستل گچی شین هان مدل آرتیست بسته 12رنگ
  پاستل گچی شین هان مدل آرتیست بسته 12رنگ
  101021048
  ۱۰۱۰۲۱۰۴۸
  ناموجود
  پاستل گچی شین هان مدل آرتیست بسته 24 رنگ
  پاستل گچی شین هان مدل آرتیست بسته 24 رنگ
  101021049
  ۱۰۱۰۲۱۰۴۹
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 24 burnt sienna
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 24 burnt sienna
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 01 سفید
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 01 سفید
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 10 مشکی
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 10 مشکی
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 14 آبی Smyrna
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 14 آبی Smyrna
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 16 نارنجی متوسط
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 16 نارنجی متوسط
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 18 نارنجی permanent
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 18 نارنجی permanent
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 19 زرد Naples
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 19 زرد Naples
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 21 زرد لیمویی روشن
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 21 زرد لیمویی روشن
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 22 زرد تیره
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 22 زرد تیره
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 23 نارنجی
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 23 نارنجی
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 25 زرد لیمویی
  مداد پاستل ساکورا برونزیل مدل DESIGN کد 8840 25 زرد لیمویی
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code 8840
  Sakura Bruynzeel pastel pencil code ۸۸۴۰
  ناموجود

   انواع پاستل و مداد شمعی


   پاستل ها ،گچ و مداد شمعی ها تقریبا از یک خانواده محسوب میشوند. ابزار رنگ آمیزی جالبی که میتوان با استفاده از آنها طرح هایی با رنگ آمیزی تقریبا بافت دار را اجرا کرد.برای اجرای نقاشی حرفه ای با پاستلها و مدادشمعی احتیاج به کاغذها و مقواهاییست که نسبت به کاغذهای آبرنگ و اکریلیک بافت زبرتر و ناهموارتری دارند چون پاستلها به طور کامل روی کاغذهایی با سطح صاف نمی شینند.پاستلها شامل انواع مختلفی مانند پاستل های روغنی ، پاستل سخت و نرم ، مدادپاستلی ، پاستل گچی و .. میشوند. تفاوت این انواع در میزان چسب صمغ و رنگدانه های بکار رفته در آنهاست. هرچه رنگدانه بیشتر و چسب کمتر باشد پاستل سخت تر و هرچه چسب کمتر بکار رفته باشد ، نرم تر خواهد بود.تفاوت پاستل و مدادشمعی ها اینست که پاستل ها خمیری تر هستند و بهتر روی کاغذ و مقوا می نشینند و پوشانندگی بهتر دارند ، ولی مدادشمعی ها چرب تر هستند و در برابر آب مقاوم تر هستند. بعد از استفاده از پاستل و مدادشمعی از فیکساتور استفاده کنید چون این رنگها نسبت به سایر رنگ ها در برابر ضربه و لمس آسیب پذیرتر هستند.فروشگاه اینترنتی ایمانیاز انواع مختلفی از پاستلها ، گچ ها و مدادشمعی را مناسب طیف کودکان تا هنرمندان ، در اختیار همه هم میهنان در سراسر کشور قرار میدهد.

   پاستل و مداد شمعی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Arya
   • BIC
   • Chiki Chiki
   • Owner
   • Panter
   • Sakura
   • SHINHAN
   بر اساس رنگ
   فرم بدنه
   روش استفاده
   جنس پوشش
   ساخت ایران
   خیر
   بله