تابلو اعلانات

ناموجود

تابلو اعلاناتهمیشه یادآوری مطالب مهم یا انتشار اخبار در یک محیط رسمی مانند ادارات و شرکت ها و محیط های آموزشی ، نیازمند ساز و کار مناسبی است. یکی از قدیمی ترین و کم هزینه ترین و عامه پسند ترین این روشها استفاده از تابلوهای اعلانات است. تابلوی اعلانات برای همه آشناست . درمحل کار یا دانشگاه اکثر افراد برای مشاهده رویدادها و اطلاعیه های مهم گهگاهی به تابلوی اعلانات مراجعه میکنند . تابلوهای اعلانات در اندازه ها و با امکانات متفاوتی ساخته میشوند .برخی انواع کوچکتر میتوانند در اتاق کار برای سر و سامان دادن به یادآوری الگوریتم ها و مراحل انجام پروژه مورد نظر شما ، به شما کمک کنند یا میتوانید وظایف و کارهای محوله و انجام شده هر یک از اعضای پروژه را روی تابلوی اعلانات دفتر نصب کنید.
خیر
بله