گواش وستا 6 رنگ کد 0286
  گواش وستا 6 رنگ کد 0286
  1131322039360286
  ۱۱۳۱۳۲۲۰۳۹۳۶۰۲۸۶
  ناموجود
  PWC103 آبرنگ پنتر 12رنگ کد
  PWC103 آبرنگ پنتر 12رنگ کد
  6266680000554
  ۶۲۶۶۶۸۰۰۰۰۵۵۴
  ناموجود
  آبرنگ 12رنگ آریا قرص بزرگ کد 5009- طرح فانوس دریایی
  آبرنگ 12رنگ آریا قرص بزرگ کد 5009- طرح فانوس دریایی
  Arya 5009 Watercolor 12 Color
  Arya ۵۰۰۹ Watercolor ۱۲ Color
  ناموجود
  آبرنگ 12رنگ آریا قرص کوچک کد 5003 - طرح اسب آبی
  آبرنگ 12رنگ آریا قرص کوچک کد 5003 - طرح اسب آبی
  Arya 5003 Water Color - 12 colors
  Arya ۵۰۰۳ Water Color - ۱۲ colors
  ناموجود
  آبرنگ 12رنگ آریا قرص کوچک کد 5003 - طرح دریایی
  آبرنگ 12رنگ آریا قرص کوچک کد 5003 - طرح دریایی
  Arya 5003 Water Color - 12 colors
  Arya ۵۰۰۳ Water Color - ۱۲ colors
  ناموجود
  آبرنگ 6 رنگ آریا کد 5001 - طرح اژدها
  آبرنگ 6 رنگ آریا کد 5001 - طرح اژدها
  Arya 5001 Water Color - 6 colors
  Arya ۵۰۰۱ Water Color - ۶ colors
  ناموجود
  آبرنگ 12 رنگ استایلکس کد 28155
  آبرنگ 12 رنگ استایلکس کد 28155
  Stylex 12 colors Water color Code 28155
  Stylex ۱۲ colors Water color Code ۲۸۱۵۵
  ناموجود
  آبرنگ 12 رنگ پلیکان مدل Aquarela Junior زرد
  آبرنگ 12 رنگ پلیکان مدل Aquarela Junior زرد
  Pelikan Aquarela Junior Water Color - 12 colors
  Pelikan Aquarela Junior Water Color - ۱۲ colors
  ناموجود
  آبرنگ 12 رنگ پلیکان مدل Aquarela Junior سفید
  آبرنگ 12 رنگ پلیکان مدل Aquarela Junior سفید
  Pelikan Aquarela Junior Water Color - 12 colors
  Pelikan Aquarela Junior Water Color - ۱۲ colors
  ناموجود
  آبرنگ 12 رنگ پلیکان مدل Aquarela Junior قرمز
  آبرنگ 12 رنگ پلیکان مدل Aquarela Junior قرمز
  Pelikan Aquarela Junior Water Color - 12 colors
  Pelikan Aquarela Junior Water Color - ۱۲ colors
  ناموجود
  آبرنگ 12رنگ آریا قرص بزرگ کد 5009- طرح اسب دریایی
  آبرنگ 12رنگ آریا قرص بزرگ کد 5009- طرح اسب دریایی
  Arya 5009 Watercolor 12 Color
  Arya ۵۰۰۹ Watercolor ۱۲ Color
  ناموجود
  آبرنگ 12رنگ آریا کد 5005 طرح سگ
  آبرنگ 12رنگ آریا کد 5005 طرح سگ
  ناموجود
  آبرنگ 12رنگ آریا کد 5005 طرح طوطی
  آبرنگ 12رنگ آریا کد 5005 طرح طوطی
  101002089
  ۱۰۱۰۰۲۰۸۹
  ناموجود
  آبرنگ 12رنگ آریا کد 5005 طرح فیل
  آبرنگ 12رنگ آریا کد 5005 طرح فیل
  ناموجود
  آبرنگ 6 رنگ آریا کد 5001 - طرح فوک
  آبرنگ 6 رنگ آریا کد 5001 - طرح فوک
  Arya 5001 Water Color - 6 colors
  Arya ۵۰۰۱ Water Color - ۶ colors
  ناموجود
  آبرنگ آرتیست شین هان 13رنگ کد sh210s
  آبرنگ آرتیست شین هان 13رنگ کد sh210s
  ShinHan Professional WATERCOLOR
  ShinHan Professional WATERCOLOR
  ناموجود
  آبرنگ آرتیست شین هان 18رنگ کد sh112s
  آبرنگ آرتیست شین هان 18رنگ کد sh112s
  ShinHan Professional WATERCOLOR
  ShinHan Professional WATERCOLOR
  ناموجود
  آبرنگ آرتیست شین هان 24 رنگ کد sh112s
  آبرنگ آرتیست شین هان 24 رنگ کد sh112s
  ShinHan Professional WATERCOLOR
  ShinHan Professional WATERCOLOR
  ناموجود
  آبرنگ آرتیست شین هان 30 رنگ کد sh107t
  آبرنگ آرتیست شین هان 30 رنگ کد sh107t
  ShinHan Professional WATERCOLOR
  ShinHan Professional WATERCOLOR
  ناموجود
  آبرنگ آرتیست شین هان 48 رنگ کد sh208s
  آبرنگ آرتیست شین هان 48 رنگ کد sh208s
  ShinHan Professional WATERCOLOR
  ShinHan Professional WATERCOLOR
  ناموجود
  آبرنگ پالتی بزرگ 12 رنگ کد 8029
  آبرنگ پالتی بزرگ 12 رنگ کد 8029
  Palette 12 colors watercolor
  Palette ۱۲ colors watercolor
  ناموجود
  آبرنگ پلیکان 12رنگ کد 721258
  آبرنگ پلیکان 12رنگ کد 721258
  Pelikan 12 color Watercolours
  Pelikan ۱۲ color Watercolours
  ناموجود
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان 24 رنگ سری PWC
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان 24 رنگ سری PWC
  101022023
  ۱۰۱۰۲۲۰۲۳
  ناموجود
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان 32 رنگ سری PWC
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان 32 رنگ سری PWC
  101022024
  ۱۰۱۰۲۲۰۲۴
  ناموجود
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان 33 رنگ سری PWC
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان 33 رنگ سری PWC
  101022025
  ۱۰۱۰۲۲۰۲۵
  ناموجود
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 504 ALIZARIN CRIMSON
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 504 ALIZARIN CRIMSON
  101022067
  ۱۰۱۰۲۲۰۶۷
  ناموجود
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 505 QUINACRIDION RED
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 505 QUINACRIDION RED
  101022067
  ۱۰۱۰۲۲۰۶۷
  ناموجود
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 507 RED CARMINE
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 507 RED CARMINE
  101022067
  ۱۰۱۰۲۲۰۶۷
  ناموجود
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 510 PYROLLE RED
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 510 PYROLLE RED
  101022067
  ۱۰۱۰۲۲۰۶۷
  ناموجود
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 518 OPERA
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 518 OPERA
  101022067
  ۱۰۱۰۲۲۰۶۷
  ناموجود
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 519 BRILLIANT PINK
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 519 BRILLIANT PINK
  101022067
  ۱۰۱۰۲۲۰۶۷
  ناموجود
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 528 VERMILION HUE
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 528 VERMILION HUE
  101022067
  ۱۰۱۰۲۲۰۶۷
  ناموجود
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 538 CADMIUM YELLOW DEEP
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 538 CADMIUM YELLOW DEEP
  101022067
  ۱۰۱۰۲۲۰۶۷
  ناموجود
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 561 TERRE VERTE
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 561 TERRE VERTE
  101022067
  ۱۰۱۰۲۲۰۶۷
  ناموجود
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 562 OLIVE GREEN
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 562 OLIVE GREEN
  101022067
  ۱۰۱۰۲۲۰۶۷
  ناموجود
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 564 LEAF GREEN
  آبرنگ فوق آرتیست شین هان سری PWC B 564 LEAF GREEN
  101022067
  ۱۰۱۰۲۲۰۶۷
  ناموجود

   انواع رنگ های نقاشی


   رنگ ها شاید یکی از مهمترین خصیصه دنیای اطراف ما هستند که هیچ وقت به شگفت انگیز بودن آن ها دقت نکرده ایم .حتی تصور دنیایی بدون رنگ  بسیار وحشتناک است . ما با رنگ ها ارتباط برقرار میکنیم، بسیاری از حالات روحی واحساساتمان را با رنگها نشان میدهیم وبسیاری از احساسات و حالات روحی با مشاهده هررنگی به درون ما مخابره میشود و از دیدن رنگ ها احساس خاصی را تجربه میکنیم ؛ قرمز : عشق و هیجان ، آبی : آرامش ، سفید : پاکی و ... . برای خلق آثار هنری شامل مجسمه ها ، نقاشی ها و .... نیازمند رنگها هستیم . فروشگاه اینترنتی ایمانیاز می کوشد تا با فراهم کردن مجموعه ای از انواع رنگها شامل رنگهای روغنی ، اکریلیک ، آبرنگ ، گواش و .... نیاز شما را بر آورده کند.
   انواع رنگهای نقاشی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Arya
   • pars giresh
   • Pelikan
   • SHINHAN
   • Stylex
   • toto
   • vesta
   بر اساس رنگ
   نوع رنگ
   حلّال
   ساخت ایران
   خیر
   بله