گونیا شفاف پارس رسام مدل 45 درجه
  گونیا شفاف پارس رسام مدل 45 درجه
  Pars rassam 45 degree square
  Pars rassam ۴۵ degree square
  خرید بالای 1 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۸۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲,۰۰۰ تومان
   گونیای شفاف صریر 45 درجه سایز 23 سانتی متر
  گونیای شفاف صریر 45 درجه سایز 23 سانتی متر
  Sareer 45 degree square
  Sareer ۴۵ degree square
  خرید بالای 1 واحد۳۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴۹۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۶۳۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۸۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۷,۰۰۰ تومان
  گونیا پارس رسام ژله ای مدل 45-45سایز 95MMـ آبی
  گونیا پارس رسام ژله ای مدل 45-45سایز 95MMـ آبی
  101017194
  ۱۰۱۰۱۷۱۹۴
  خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲۷۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳,۰۰۰ تومان
  گونیا پارس رسام ژله ای مدل 45-45سایز 95MMـ زرد
  گونیا پارس رسام ژله ای مدل 45-45سایز 95MMـ زرد
  101017193
  ۱۰۱۰۱۷۱۹۳
  خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲۷۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳,۰۰۰ تومان
  گونیا پارس رسام ژله ای مدل 45-45سایز 95MMـ صورتی
  گونیا پارس رسام ژله ای مدل 45-45سایز 95MMـ صورتی
  101017195
  ۱۰۱۰۱۷۱۹۵
  خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲۷۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳,۰۰۰ تومان
  گونیا ژله ایی پارس رسام مدل 60 درجه آبی روشن
  گونیا ژله ایی پارس رسام مدل 60 درجه آبی روشن
  Pars rassam 60 degree Flexible square
  Pars rassam ۶۰ degree Flexible square
  خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲۷۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳,۰۰۰ تومان
  گونیا ژله ایی پارس رسام مدل 60 درجه زرد
  گونیا ژله ایی پارس رسام مدل 60 درجه زرد
  Pars rassam 60 degree Flexible square
  Pars rassam ۶۰ degree Flexible square
  خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲۷۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳,۰۰۰ تومان
  گونیا ژله ایی پارس رسام مدل 60 درجه صورتی روشن
  گونیا ژله ایی پارس رسام مدل 60 درجه صورتی روشن
  Pars rassam 60 degree Flexible square
  Pars rassam ۶۰ degree Flexible square
  خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲۷۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳,۰۰۰ تومان
  گونیا شفاف پارس رسام مدل 60 درجه
  گونیا شفاف پارس رسام مدل 60 درجه
  Pars rassam 60 degree square
  Pars rassam ۶۰ degree square
  خرید بالای 1 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۸۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲,۰۰۰ تومان
  گونیای 30 درجه تیبل 25 سانتی متر
  گونیای 30 درجه تیبل 25 سانتی متر
  Table 30-60 degree square
  Table ۳۰-۶۰ degree square
  خرید بالای 1 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۴۷۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۸۹۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۵۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  گونیا پارس رسام ژله ای مدل 45-45سایز 95MMـ قرمز
  گونیا پارس رسام ژله ای مدل 45-45سایز 95MMـ قرمز
  101017196
  ۱۰۱۰۱۷۱۹۶
  بزودی
   گونیای شفاف صریر 30 درجه سایز 29 سانتی متر
  گونیای شفاف صریر 30 درجه سایز 29 سانتی متر
  Sareer 30degree square
  Sareer ۳۰degree square
  ناموجود
   گونیا 45 درجه 32 سانت فابل کد FB405
  گونیا 45 درجه 32 سانت فابل کد FB405
  Fable 32cm 45 degree square Code FB405
  Fable ۳۲cm ۴۵ degree square Code FB۴۰۵
  تماس بگیرید
   گونیا 45 درجه 42 سانت فابل کد FB415
  گونیا 45 درجه 42 سانت فابل کد FB415
  Fable 42cm 45 degree square Code FB415
  Fable ۴۲cm ۴۵ degree square Code FB۴۱۵
  تماس بگیرید
   گونیا 20 سانت جفتی 30 و 45 درجه فابل کد FB410
  گونیا 20 سانت جفتی 30 و 45 درجه فابل کد FB410
  Fable Double 20cm square Code FB410
  Fable Double ۲۰cm square Code FB۴۱۰
  تماس بگیرید
   گونیا 30 درجه 20 سانت فابل کد FB430
  گونیا 30 درجه 20 سانت فابل کد FB430
  Fable 20cm 30 degree square Code FB430
  Fable ۲۰cm ۳۰ degree square Code FB۴۳۰
  تماس بگیرید
   گونیا 30 درجه 29 سانتی متر
  گونیا 30 درجه 29 سانتی متر
  30degree square
  ۳۰degree square
  تماس بگیرید
   گونیا 30 درجه 32 سانت فابل کد FB404
  گونیا 30 درجه 32 سانت فابل کد FB404
  Fable 32cm 30 degree square Code FB404
  Fable ۳۲cm ۳۰ degree square Code FB۴۰۴
  تماس بگیرید
   گونیا 30 درجه 42 سانت فابل کد FB414
  گونیا 30 درجه 42 سانت فابل کد FB414
  Fable 42cm 30 degree square Code FB414
  Fable ۴۲cm ۳۰ degree square Code FB۴۱۴
  تماس بگیرید
   گونیا 30 سانت جفتی 30 و 45 درجه فابل کد FB406
  گونیا 30 سانت جفتی 30 و 45 درجه فابل کد FB406
  Fable Double 30cm square Code FB404
  Fable Double ۳۰cm square Code FB۴۰۴
  تماس بگیرید
   گونیا 45 درجه 25 سانت فابل کد FB413
  گونیا 45 درجه 25 سانت فابل کد FB413
  Fable 20cm 45 degree square Code FB413
  Fable ۲۰cm ۴۵ degree square Code FB۴۱۳
  تماس بگیرید
   گونیا 45 درجه 30 سانت فابل کد FB409
  گونیا 45 درجه 30 سانت فابل کد FB409
  Fable 30cm 45 degree square Code FB409
  Fable ۳۰cm ۴۵ degree square Code FB۴۰۹
  تماس بگیرید
   گونیا دسته دار فوق العاده فابل کد FB995
  گونیا دسته دار فوق العاده فابل کد FB995
  Fable square with Handle Code FB995
  Fable square with Handle Code FB۹۹۵
  تماس بگیرید
  گونیا 15سانت جفتی 30 و 45 درجه فابل کد FB412
  گونیا 15سانت جفتی 30 و 45 درجه فابل کد FB412
  Fable Double 15cm square Code FB412
  Fable Double ۱۵cm square Code FB۴۱۲
  تماس بگیرید
  گونیا 25 سانت جفتی 30 و 45 درجه فابل کد FB408
  گونیا 25 سانت جفتی 30 و 45 درجه فابل کد FB408
  Fable 25cm Double square Code FB408
  Fable ۲۵cm Double square Code FB۴۰۸
  تماس بگیرید
  گونیا 30 درجه 30 سانت فابل کد FB407
  گونیا 30 درجه 30 سانت فابل کد FB407
  Fable 30cm 30 degree square Code FB407
  Fable ۳۰cm ۳۰ degree square Code FB۴۰۷
  تماس بگیرید
  گونیا 30 درجه 32 سانت فابل کد FB404
  گونیا 30 درجه 32 سانت فابل کد FB404
  Fable 32cm 32 degree square Code FB404
  Fable ۳۲cm ۳۲ degree square Code FB۴۰۴
  تماس بگیرید
  گونیا 30 درجه 25 سانت فابل کد FB411
  گونیا 30 درجه 25 سانت فابل کد FB411
  Fable 25cm 30 degree square Code FB411
  Fable ۲۵cm ۳۰ degree square Code FB۴۱۱
  تماس بگیرید
  گونیا 45 درجه 20 سانت فابل کد FB431
  گونیا 45 درجه 20 سانت فابل کد FB431
  Fable 20cm 45 degree square Code FB431
  Fable ۲۰cm ۴۵ degree square Code FB۴۳۱
  تماس بگیرید
  گونیا شفاف تحریران 60 درجه
  گونیا شفاف تحریران 60 درجه
  Tahriran ۶۰ degree square
  Tahriran ۶۰ degree square
  تماس بگیرید
  گونیا مهندسی 35 سانت دسته دار فابل کد FB632 زرد
  گونیا مهندسی 35 سانت دسته دار فابل کد FB632 زرد
  Fable 35cm square with Handle Code FB632
  Fable ۳۵cm square with Handle Code FB۶۳۲
  تماس بگیرید
  گونیا مهندسی 35 سانت دسته دار فابل کد FB632 سبز
  گونیا مهندسی 35 سانت دسته دار فابل کد FB632 سبز
  Fable 35cm square with Handle Code FB632
  Fable ۳۵cm square with Handle Code FB۶۳۲
  تماس بگیرید
  گونیا مهندسی 35 سانت دسته دار فابل کد FB632 قرمز
  گونیا مهندسی 35 سانت دسته دار فابل کد FB632 قرمز
  Fable 35cm square with Handle Code FB632
  Fable ۳۵cm square with Handle Code FB۶۳۲
  تماس بگیرید

   گونیا

   یکی از ابزارهای مهندسی، که به شکل مثلث و از جنس فلز، پلاستیک یا چوب ، گونیا می‌باشد. گونیا برای رسم زاویه قائمه و کشیدن خطی عمودی برخط دیگر یا خطی موازی با خط دیگر کاربرد دارد. از دیگر کاربردهای گونیا می‌توان به معماری و مهندسی اشاره کرد. همچنین دودسته گونیا وجود دارد. یکی گونیا با گوشه‌های 90، 60، 30 درجه و دیگری گونیا با گوشه ‌های 90، 45، 45 درجه می‌باشد. از مهم ترین کاربرد اساسی گونیا برای عمودی کردن دو سطح باهم استفاده می‌شود. گونیا در صنف های مختلف از جمله نجاری، خیاطی، جوشکاری و.. کاربرد دارد. فروشگاه ایمانیاز با عرضه گونیا در برند‌های فابل، تحریران، پارس رسام، صریر، تیبل و... دست شما را برای انتخاب باز می‌گذارد.

   گونیا
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Fabl
   • Pars Rassam
   • Sareer
   • TABLE
   • Tahriran
   بر اساس رنگ
   جنس
   نوع گونیا
   کاربرد
   دارای درجه بندی سانتی متر
   دارای درجه بندی اینچ
   مزیت ها
   فانتزی
   ساخت ایران
   خیر
   بله