گیره دوبل پنتر کد BC101 سایز 19 میلی متر
  گیره دوبل پنتر کد BC101 سایز 19 میلی متر
  گیره کاغذ
  گیره کاغذ
  خرید بالای 1 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۸۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲,۰۰۰ تومان
  گیره دوبل پنتر کد BC102 سایز 25 میلی متر
  گیره دوبل پنتر کد BC102 سایز 25 میلی متر
  گیره کاغذ
  گیره کاغذ
  خرید بالای 1 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳۶۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۴۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴,۰۰۰ تومان
  گیره دوبل پنتر کد BC103 سایز 32 میلی متر
  گیره دوبل پنتر کد BC103 سایز 32 میلی متر
  گیره کاغذ
  گیره کاغذ
  خرید بالای 1 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶,۰۰۰ تومان
  گیره دوبل پنتر کد BC107 سایز 41 میلی متر
  گیره دوبل پنتر کد BC107 سایز 41 میلی متر
  گیره کاغذ
  گیره کاغذ
  خرید بالای 1 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۵۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۷۲۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۹۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۸,۰۰۰ تومان
  گیره دوبل پنتر کد BC108 سایز 51 میلی متر
  گیره دوبل پنتر کد BC108 سایز 51 میلی متر
  گیره کاغذ
  گیره کاغذ
  خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  گیره کاغذ پنتر مدل رنگی 28میلی متر PC101 بسته 100عددی
  گیره کاغذ پنتر مدل رنگی 28میلی متر PC101 بسته 100عددی
  6936063920297
  ۶۹۳۶۰۶۳۹۲۰۲۹۷
  خرید بالای 1 واحد۸۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۲۲۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۵۷۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۷,۵۰۰ تومان
  گیره کاغذ پنتر مدل نقره 31 میلی متر PC102 بسته 100عددی
  گیره کاغذ پنتر مدل نقره 31 میلی متر PC102 بسته 100عددی
  6936063920150
  ۶۹۳۶۰۶۳۹۲۰۱۵۰
  خرید بالای 1 واحد۱,۱۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۱۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۵۷۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۰۲۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۲,۵۰۰ تومان
  کلپس رنگی کاغذ 28 میلیمتری XIN JIU LONG - بسته 100 عددی
  کلپس رنگی کاغذ 28 میلیمتری XIN JIU LONG - بسته 100 عددی
  XIN JIU LONG colorful Paper Clips - ۱۰۰ PCS
  XIN JIU LONG colorful Paper Clips - ۱۰۰ PCS
  خرید بالای 1 واحد۳۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۵۲۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۶۷۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۹۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۷,۵۰۰ تومان
  کلیپس 31 میلیمتری DINGLI کد DL 918A - بسته 100عددی
  کلیپس 31 میلیمتری DINGLI کد DL 918A - بسته 100عددی
  Dingli Paper Clips 31 mm - 100 PCS
  Dingli Paper Clips ۳۱ mm - ۱۰۰ PCS
  خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  کلیپس 50 میلیمتری DINGLI کد DL153 - بسته 100 عددی
  کلیپس 50 میلیمتری DINGLI کد DL153 - بسته 100 عددی
  Dingli DL153 Paper Clips 50 mm - 100 PCS
  Dingli DL۱۵۳ Paper Clips ۵۰ mm - ۱۰۰ PCS
  خرید بالای 1 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  کلیپس رنگی پارسیکار سایز 28 میل کد JM738c بسته 100عددی
  کلیپس رنگی پارسیکار سایز 28 میل کد JM738c بسته 100عددی
  Parsikar colorful Paper Clips 28mm -۱۰۰ PCS
  Parsikar colorful Paper Clips ۲۸mm -۱۰۰ PCS
  خرید بالای 1 واحد۸۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۱۹۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۵۳۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۷,۰۰۰ تومان
  گیره پوشه 80 میلیمتری فنری فلزی واشین - بسته 50 عددی
  گیره پوشه 80 میلیمتری فنری فلزی واشین - بسته 50 عددی
  گیره پوشه
  گیره پوشه
  ناموجود
  کلیپس 25 میلیمتری MERIT کد C62 - بسته 100عددی
  کلیپس 25 میلیمتری MERIT کد C62 - بسته 100عددی
  Merit C62 Paper Clips 25 mm - 100 PCS
  Merit C۶۲ Paper Clips ۲۵ mm - ۱۰۰ PCS
  ناموجود
  کلیپس رنگی  CYGNUS - بسته 100عددی
  کلیپس رنگی CYGNUS - بسته 100عددی
  Cygnus colorful Paper Clips - 100 PCS
  Cygnus colorful Paper Clips - ۱۰۰ PCS
  ناموجود
   کلیپس و گیره
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Dingli
   • Panter
   • Parsikar
   • Whashin
   بر اساس رنگ
   جنس
   تعداد در بسته
   فانتزی
   ساخت ایران
   خیر
   بله