کاغذ شطرنجی آرمان سایز A4 - بسته 20 برگی Arman Checkered Paper size A۴ - Pack of ۲۰

 • قیمت خرید ۱۰,۰۰۰ تومان
  عدد
  خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)

انواع دیگر

محصولات مشابه

کاغذ شطرنجی نهال 10میلیمتری سایز A4 بسته 50 برگی کد 7786

کاغذ شطرنجی نهال 10میلیمتری سایز A4 بسته 50 برگی کد 7786

۲۵,۲۰۰ تومان
 کاغذ کلاسور 20 حلقه نهال سایز A5 کد 1784

کاغذ کلاسور 20 حلقه نهال سایز A5 کد 1784

۲۵,۲۰۰ تومان
 کاغذ کلاسور 4 حلقه نهال سایز A5 کد 1784

کاغذ کلاسور 4 حلقه نهال سایز A5 کد 1784

۲۵,۲۰۰ تومان
کاغذ یادداشت کلاسوری نهال 2 حلقه ابعاد 8*12 کد 1785ـ رنگ جلد جور

کاغذ یادداشت کلاسوری نهال 2 حلقه ابعاد 8*12 کد 1785ـ رنگ جلد جور

۱۶,۰۰۰ تومان
 کاغذ کلاسور نهال 4 حلقه سایز وزیری B5 کد 1783

کاغذ کلاسور نهال 4 حلقه سایز وزیری B5 کد 1783

۲۱,۵۰۰ تومان
یدک کلاسور 26حلقه دلتا 100برگ

یدک کلاسور 26حلقه دلتا 100برگ

تماس بگیرید
کاغذ کلاسور 26 حلقه پاپکو 100برگ کد NB-606-SH

کاغذ کلاسور 26 حلقه پاپکو 100برگ کد NB-606-SH

پست ایت 5 تکه 100برگ XING LI S1-5

پست ایت 5 تکه 100برگ XING LI S1-5

تماس بگیرید
کاغذ GOLD سایز A5 ضخامت 80GSM ـ بسته 500 برگی

کاغذ GOLD سایز A5 ضخامت 80GSM ـ بسته 500 برگی

بزودی
کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ

کاغذ کلاسور 6 حلقه پاپکو کد NB 638 SH مخصوص یادداشت - 120 برگ

۱۰,۳۰۰ تومان
334x239 کاغذ ایزومتریک زرین

334x239 کاغذ ایزومتریک زرین

بزودی
پست ایت فانتزی یونی کورن کارتی بزرگ کد 001ـ مشکی

پست ایت فانتزی یونی کورن کارتی بزرگ کد 001ـ مشکی

۳۸,۰۰۰ تومان
پست ایت اسکای 100برگ سایز 75*75 میلی متر کد 1051ـ 5 رنگ

پست ایت اسکای 100برگ سایز 75*75 میلی متر کد 1051ـ 5 رنگ

تماس بگیرید
پست ایت اسکای خط دار 100برگ کد 1071 سایز 75*75 میلیمتر

پست ایت اسکای خط دار 100برگ کد 1071 سایز 75*75 میلیمتر

تماس بگیرید
پست ایت 100 برگ JINXIN سایز 51*76 میلی متر

پست ایت 100 برگ JINXIN سایز 51*76 میلی متر

تماس بگیرید
پست ایت 5 تکه 20 برگی فنس کد FA9219

پست ایت 5 تکه 20 برگی فنس کد FA9219

تماس بگیرید
کاغذ میلیمتری آرمان سایز A4 - بسته 20 برگی

کاغذ میلیمتری آرمان سایز A4 - بسته 20 برگی

۱۰,۰۰۰ تومان
 پست ایت XING LI طرح فلش

پست ایت XING LI طرح فلش

تماس بگیرید
پست ایت 4 تکه 100برگ XING LI S1-3

پست ایت 4 تکه 100برگ XING LI S1-3

تماس بگیرید
 کاغذ کلاسور 20 حلقه پاپکو سایز A5 کد A5-636-SH

کاغذ کلاسور 20 حلقه پاپکو سایز A5 کد A5-636-SH

محصولات مرتبط

دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح باب اسفنجی برند منهاج

دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح باب اسفنجی برند منهاج

۱۸,۰۰۰ تومان
دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح بچه رئیس برند منهاج

دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح بچه رئیس برند منهاج

۱۸,۰۰۰ تومان
دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح بره ناقلا برند منهاج

دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح بره ناقلا برند منهاج

۱۸,۰۰۰ تومان
دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح بن تن برند منهاج

دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح بن تن برند منهاج

۱۸,۰۰۰ تومان
دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح پونی برند منهاج

دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح پونی برند منهاج

۱۸,۰۰۰ تومان
دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح دختر توت فرنگی برند منهاج

دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح دختر توت فرنگی برند منهاج

۱۸,۰۰۰ تومان
دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح دختر کفشدوزکی برند منهاج

دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح دختر کفشدوزکی برند منهاج

۱۸,۰۰۰ تومان
دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح دورا برند منهاج

دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح دورا برند منهاج

۱۸,۰۰۰ تومان
دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح رابی برند منهاج

دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح رابی برند منهاج

۱۸,۰۰۰ تومان
دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح سگ نگهبان برند منهاج

دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح سگ نگهبان برند منهاج

۱۸,۰۰۰ تومان
دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح فردیناند برند منهاج

دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح فردیناند برند منهاج

۱۸,۰۰۰ تومان
دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح فروزن آبی برند منهاج

دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح فروزن آبی برند منهاج

۱۸,۰۰۰ تومان
دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح لول برند منهاج

دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح لول برند منهاج

۱۸,۰۰۰ تومان
دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح ماشین ها برند منهاج

دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح ماشین ها برند منهاج

۱۸,۰۰۰ تومان
دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح مینیون برند منهاج

دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح مینیون برند منهاج

۱۸,۰۰۰ تومان
دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح هلو کیتی برند منهاج

دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح هلو کیتی برند منهاج

۱۸,۰۰۰ تومان
دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی کارتونی 50 برگ برند منهاج

دفتر شطرنجی 10 میلیمتری تک سیم طلقی کارتونی 50 برگ برند منهاج

۲۱,۰۰۰ تومان
دفتر شطرنجی 5 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح باب اسفنجی برند منهاج

دفتر شطرنجی 5 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح باب اسفنجی برند منهاج

۱۶,۵۰۰ تومان
دفتر شطرنجی 5 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح بچه رئیس برند منهاج

دفتر شطرنجی 5 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح بچه رئیس برند منهاج

۲۱,۰۰۰ تومان
دفتر شطرنجی 5 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح بره ناقلا برند منهاج

دفتر شطرنجی 5 میلیمتری تک سیم طلقی 50 برگ طرح بره ناقلا برند منهاج

۱۶,۵۰۰ تومان

کاغذ شطرنجی آرمان سایز A4 - بسته 20 برگی

کاغذ شطرنجی نوعی از کاغذ است که توسط گروه های مختلف مانند مهندسان، دانشجویان، طراحان و در برخی مواقع، دانش آموزان برای رسم های دقیق استفاده می شود. شرکت آرمان از برندهای موفق در این زمینه است که محصولات متنوعی تولید و به بازار عرضه می کند که کاغذ شطرنجی آرمان سایز A4 - بسته 20 برگی یکی از آن ها است. بستۀ این کالا شامل 20 عدد برگۀ A4 می باشد که در ابعاد 21 در 29/7 تولید شده و توسط فروشگاه اینترنتی ایمانیاز با قیمت مناسب در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. گفتنی است؛  برای خرید کاغذ در طرح های و مدل های دیگر، می توانید به دستۀ انواع کاغذ مراجعه کرده و کالای مدنظر خود را تهیه بفرمایید.
 • مشخصات فنی
  کشور سازنده ایران
  ساخت ایران
  ابعاد 29.7*21 سانتیمتر
  وزن -
  تعداد در بسته 20
  نوع کاغذ کاغذ شطرنجی
  سایز A4
  جنس کاغذ تحریر
  وزن کاغذ -
  رنگی
  رنگبندی سفید
  پشت چسب دار
  نوع خط کشی شطرنجی
  کاربرد رسمهای دقیق
  سایر مشخصات -
خیر
بله
%>