چسب حرارتی جانسون سایز 7میلی متر بسته یک کیلویی
  چسب حرارتی جانسون سایز 7میلی متر بسته یک کیلویی
  101144002
  ۱۰۱۱۴۴۰۰۲
  ۲۸۳,۲۰۰ تومان
  چسب حرارتی کینگ سایز 11.3میلی متر بسته یک کیلویی
  چسب حرارتی کینگ سایز 11.3میلی متر بسته یک کیلویی
  101144013
  ۱۰۱۱۴۴۰۱۳
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان
  چسب قطره ای POWERGLUE سایز 2G ژاپنی بسته 250عددی
  چسب قطره ای POWERGLUE سایز 2G ژاپنی بسته 250عددی
  101035090
  ۱۰۱۰۳۵۰۹۰
  خرید بالای 1 واحد۴۹,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴۹,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶۸,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸۸,۵۶۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱۱۸,۰۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹۸۴,۰۰۰ تومان
  چسب قطره ای رازی مدل Super Glue حجم 3 میلی لیتر
  چسب قطره ای رازی مدل Super Glue حجم 3 میلی لیتر
  Razi Super Glue Instant Bond Adhesive 3ml
  Razi Super Glue Instant Bond Adhesive ۳ml
  خرید بالای 1 واحد۳۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۵۰۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۶۴۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۸۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۷,۲۰۰ تومان
  چسب ماتیکی پنتر 21گرم کد GS419
  چسب ماتیکی پنتر 21گرم کد GS419
  چسب
  چسب
  خرید بالای 1 واحد۱,۹۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۹۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۷۳۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۵۱۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۶۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۹,۰۰۰ تومان
  چسب ماتیکی پنتر 9گرم کد GS418
  چسب ماتیکی پنتر 9گرم کد GS418
  چسب
  چسب
  خرید بالای 1 واحد۱,۱۱۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۱۱۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۵۵۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۹۹۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۶۶۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۲,۲۰۰ تومان
  چسب ماتیکی وک 15 گرم کد wo-2015
  چسب ماتیکی وک 15 گرم کد wo-2015
  6931905070154
  ۶۹۳۱۹۰۵۰۷۰۱۵۴
  خرید بالای 1 واحد۱,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۸۴۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۳۷۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳,۱۶۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۶,۴۰۰ تومان
  چسب ماتیکی وک 21 گرم کد wo-2021
  چسب ماتیکی وک 21 گرم کد wo-2021
  چسب جامد
  چسب جامد
  خرید بالای 1 واحد۱,۶۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۶۲۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۲۶۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۹۱۶ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳,۸۸۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۲,۴۰۰ تومان
  چسب ماتیکی کورس 15گرم کد 13502
  چسب ماتیکی کورس 15گرم کد 13502
  9023800135025
  ۹۰۲۳۸۰۰۱۳۵۰۲۵
  ۲۸,۸۰۰ تومان
  چسب ماتیکی کورس 8گرم کد 12082
  چسب ماتیکی کورس 8گرم کد 12082
  9023800120823
  ۹۰۲۳۸۰۰۱۲۰۸۲۳
  ۱۹,۸۰۰ تومان
  چسب مایع پنتر شفاف 36گرمی دوسر کد GL428
  چسب مایع پنتر شفاف 36گرمی دوسر کد GL428
  چسب مایع
  چسب مایع
  خرید بالای 1 واحد۲,۱۹۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۱۹۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳,۰۶۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۹۴۲ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۵,۲۵۶ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۳,۸۰۰ تومان
  چسب مایع پنتر شفاف 60گرمی کد GL429
  چسب مایع پنتر شفاف 60گرمی کد GL429
  چسب
  چسب
  خرید بالای 1 واحد۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۵۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  چسب نواری تاپرول شفاف 36یارد 18میلیمتر
  چسب نواری تاپرول شفاف 36یارد 18میلیمتر
  101035109
  ۱۰۱۰۳۵۱۰۹
  خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  چسب نواری شفاف یونیتی UNITY
  چسب نواری شفاف یونیتی UNITY
  101035108
  ۱۰۱۰۳۵۱۰۸
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  چسب کاغذی 2CM
  چسب کاغذی 2CM
  101035024
  ۱۰۱۰۳۵۰۲۴
  خرید بالای 1 واحد۴۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴۸۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۶۷۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۸۶۴ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۱۵۲ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۹,۶۰۰ تومان
  چسب پهن شفاف بی صدای کوما -50 میکرون
  چسب پهن شفاف بی صدای کوما -50 میکرون
  چسب پهن شیشه ای
  چسب پهن شیشه ای
  ناموجود
  چسب حرارتی جانسون سایز 7میلی متر
  چسب حرارتی جانسون سایز 7میلی متر
  101144007
  ۱۰۱۱۴۴۰۰۷
  ناموجود
  چسب حرارتی کینگ سایز 11.3میلی متر
  چسب حرارتی کینگ سایز 11.3میلی متر
  101144014
  ۱۰۱۱۴۴۰۱۴
  ناموجود
  چسب قطره ای 2 گرمی POWERGLUE
  چسب قطره ای 2 گرمی POWERGLUE
  Power glue Quick Set Adhesive Glue - 2 grams
  Power glue Quick Set Adhesive Glue - ۲ grams
  ناموجود
  چسب ماتیکی بیک 8 گرم
  چسب ماتیکی بیک 8 گرم
  چسب ماتیکی
  چسب ماتیکی
  ناموجود
  چسب ماتیکی بیک 8 گرم
  چسب ماتیکی بیک 8 گرم
  چسب ماتیکی
  چسب ماتیکی
  ناموجود
  چسب ماتیکی بیک 21 گرم
  چسب ماتیکی بیک 21 گرم
  چسب ماتیکی
  چسب ماتیکی
  ناموجود
  چسب ماتیکی پنتر 21 گرم کد GS412
  چسب ماتیکی پنتر 21 گرم کد GS412
  چسب ماتیکی
  چسب ماتیکی
  ناموجود
  چسب ماتیکی پنتر 9 گرم مدل GS411
  چسب ماتیکی پنتر 9 گرم مدل GS411
  چسب ماتیکی
  چسب ماتیکی
  ناموجود
  چسب ماتیکی وک 8 گرم کد wo-2008
  چسب ماتیکی وک 8 گرم کد wo-2008
  چسب ماتیکی وک
  چسب ماتیکی وک
  ناموجود
  چسب مایع پنتر شفاف 60 گرمی کد GL421
  چسب مایع پنتر شفاف 60 گرمی کد GL421
  anter Liquid Glue GL421 - 60 gr
  anter Liquid Glue GL۴۲۱ - ۶۰ gr
  ناموجود
  چسب مایع رازی 20mL
  چسب مایع رازی 20mL
  Razi Allplast Liquid Glue - 20 mL
  Razi Allplast Liquid Glue - ۲۰ mL
  ناموجود
  چسب مایع رازی مدل 100mL - Allplast
  چسب مایع رازی مدل 100mL - Allplast
  Razi Allplast Liquid Glue - 100 mL
  Razi Allplast Liquid Glue - ۱۰۰ mL
  ناموجود
  چسب مایع رازی مدل 50mL - Allplast
  چسب مایع رازی مدل 50mL - Allplast
  Razi Allplast Liquid Glue - 50 mL
  Razi Allplast Liquid Glue - ۵۰ mL
  ناموجود
  چسب مایع همه کاره سپهر - 100CC
  چسب مایع همه کاره سپهر - 100CC
  خرید چسب قطره ای
  خرید چسب قطره ای
  ناموجود
  چسب نواری پهن هیپو 48 میلیمتری 90 یاردی 50 میکرون
  چسب نواری پهن هیپو 48 میلیمتری 90 یاردی 50 میکرون
  Heppoo Stationary Clear Wide Tape - 48mm 90Y
  Heppoo Stationary Clear Wide Tape - ۴۸mm ۹۰Y
  ناموجود
  چسب نواری شفاف پیتون طول 36 یارد ، عرض 18 میلی متر - تک عددی
  چسب نواری شفاف پیتون طول 36 یارد ، عرض 18 میلی متر - تک عددی
  Piton Stationary Clear Tape - 18mm 36Y
  Piton Stationary Clear Tape - ۱۸mm ۳۶Y
  ناموجود
  چسب کاغذی 4CM
  چسب کاغذی 4CM
  101035025
  ۱۰۱۰۳۵۰۲۵
  ناموجود
  تفنگ چسب حرارتی بزرگ JONSON مدل G250
  تفنگ چسب حرارتی بزرگ JONSON مدل G250
  101035037
  ۱۰۱۰۳۵۰۳۷
  تماس بگیرید
  تفنگ چسب حرارتی کوچک JONSON مدل AC280
  تفنگ چسب حرارتی کوچک JONSON مدل AC280
  101035036
  ۱۰۱۰۳۵۰۳۶
  تماس بگیرید
  چسب حرارتی جانسون سایز 7 میلی متر - بسته 5 عددی
  چسب حرارتی جانسون سایز 7 میلی متر - بسته 5 عددی
  101035031
  ۱۰۱۰۳۵۰۳۱
  تماس بگیرید
   چسب
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • BIC
   • Coma
   • Hippo
   • Inox
   • Jonson
   • OASIS
   • Panter
   • Piton
   • Rabbo
   • Razi
   • Sepehr
   • SINA
   • UHU
   • UNICORN
   • Woke
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله