پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح پنگوئن کد 17
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح پنگوئن کد 17
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح I LOVE U کد 2
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح I LOVE U کد 2
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح برگ کد 20
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح برگ کد 20
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح پروانه کد 18
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح پروانه کد 18
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح توت فرنگی کد 22
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح توت فرنگی کد 22
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح خرس کد 19
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح خرس کد 19
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح خرگوش کد 14
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح خرگوش کد 14
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح دلفین کد 8
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح دلفین کد 8
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح ستاره کد 7
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح ستاره کد 7
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح سیب کد 3
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح سیب کد 3
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح شکلات کد 24
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح شکلات کد 24
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح فیل کد 6
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح فیل کد 6
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح قایق کد 23
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح قایق کد 23
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح قلب کد 21
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح قلب کد 21
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح قلعه کد 13
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح قلعه کد 13
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح گل کد 10
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح گل کد 10
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح گل کد 11
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح گل کد 11
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح گل کد 12
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح گل کد 12
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح گل کد 4
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح گل کد 4
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح گل کد 5
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح گل کد 5
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح ماه کد 15
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح ماه کد 15
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح موفقیت کد 9
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح موفقیت کد 9
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح کلاه دلقک کد 16
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طر ح کلاه دلقک کد 16
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طرح کف پا کد 1
  پانچ فانتزی سایز کوچک مدل ZH-802 طرح کف پا کد 1
  6941609168026
  ۶۹۴۱۶۰۹۱۶۸۰۲۶
  ناموجود
  پانچ کارل دو خط کشه کد 88
  پانچ کارل دو خط کشه کد 88
  Carl punch code 88
  Carl punch code ۸۸
  ناموجود
  پانچ کانگورو مدل DP480 آبی
  پانچ کانگورو مدل DP480 آبی
  Kangaro DP-480 Punching Machine
  Kangaro DP-۴۸۰ Punching Machine
  ناموجود
  پانچ کانگورو مدل DP480 سبز روشن
  پانچ کانگورو مدل DP480 سبز روشن
  Kangaro DP-480 Punching Machine
  Kangaro DP-۴۸۰ Punching Machine
  ناموجود
  پانچ کانگورو مدل DP480 قرمز
  پانچ کانگورو مدل DP480 قرمز
  Kangaro DP-480 Punching Machine
  Kangaro DP-۴۸۰ Punching Machine
  ناموجود
  پانچ کانگورو مدل DP480 کرم
  پانچ کانگورو مدل DP480 کرم
  Kangaro DP-480 Punching Machine
  Kangaro DP-۴۸۰ Punching Machine
  ناموجود
  پانچ کانگورو مدل DP520 آبی
  پانچ کانگورو مدل DP520 آبی
  Kangaro DP-520 Punching Machine
  Kangaro DP-۵۲۰ Punching Machine
  ناموجود
  پانچ کانگورو مدل DP520 مشکی
  پانچ کانگورو مدل DP520 مشکی
  Kangaro DP-520 Punching Machine
  Kangaro DP-۵۲۰ Punching Machine
  ناموجود
  پانچ کانگورو مدل DP520 کرم
  پانچ کانگورو مدل DP520 کرم
  Kangaro DP-520 Punching Machine
  Kangaro DP-۵۲۰ Punching Machine
  ناموجود
  پانچ کانگورو مدل DP700 سفید
  پانچ کانگورو مدل DP700 سفید
  Kangaro DP-700 Punch
  Kangaro DP-۷۰۰ Punch
  ناموجود
  پانچ کانگورو مدل DP700 مشکی
  پانچ کانگورو مدل DP700 مشکی
  Kangaro DP-700 Punch
  Kangaro DP-۷۰۰ Punch
  ناموجود
  پانچ کانگورو مدل DP800 سفید
  پانچ کانگورو مدل DP800 سفید
  kangaro dp-800 punch
  kangaro dp-۸۰۰ punch
  ناموجود
  پانچ کانگورو مدل DP800 مشکی
  پانچ کانگورو مدل DP800 مشکی
  kangaro dp-800 punch
  kangaro dp-۸۰۰ punch
  ناموجود

   پانچ

   یکی از ابزارهای صنعتی در زمینه صحافی دستگاه های پانچ دستی می‌باشد. پانچ ها کاربردهای زیادی در این صنعت دارد که نکته حائز اهمیت این دستگاه این است که پانچ ها به تنهایی در صنعت صحافی کاربرد ندارد بلکه در مدارس و آموزشگاه های تحصیلی هم کاربرد دارد. یکی دیگر از کاربرد های استفاده از پانچ، پانچ کردن برگه ها برای قرارگیری در زونکن یا پوشه های پلاستیکی نیز می‌باشد. پانچ ها توانایی سوراخ کردن برگه هایی به اندازه 50 برگ را دارد.
   پانچ
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • CARL
   • Kangaro
   بر اساس رنگ
   تعداد سوراخ ها
   ظرفیت پانچ کردن
   جنس بدنه
   نحوه استفاده
   دارای خط کش
   فانتزی
   ساخت ایران
   خیر
   بله