مداد فشنگی پونی ZC-118 سری 1023 آبی
  مداد فشنگی پونی ZC-118 سری 1023 آبی
  6970994241182
  ۶۹۷۰۹۹۴۲۴۱۱۸۲
  ناموجود
  مداد فشنگی پونی ZC-118 سری 1023 بنفش
  مداد فشنگی پونی ZC-118 سری 1023 بنفش
  6970994241182
  ۶۹۷۰۹۹۴۲۴۱۱۸۲
  ناموجود
  مداد فشنگی پونی ZC-118 سری 1023 صورتی
  مداد فشنگی پونی ZC-118 سری 1023 صورتی
  6970994241182
  ۶۹۷۰۹۹۴۲۴۱۱۸۲
  ناموجود
  مداد فشنگی پونی ZC-118 سری 1023 نارنجی
  مداد فشنگی پونی ZC-118 سری 1023 نارنجی
  6970994241182
  ۶۹۷۰۹۹۴۲۴۱۱۸۲
  ناموجود
  مداد نوکی 0/5 میلی متری زبرا مدل DELGUARD کد MA85LB آبی
  مداد نوکی 0/5 میلی متری زبرا مدل DELGUARD کد MA85LB آبی
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0/5 میلی متری زبرا مدل DELGUARD کد MA85LB آبی روشن
  مداد نوکی 0/5 میلی متری زبرا مدل DELGUARD کد MA85LB آبی روشن
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0/5 میلی متری زبرا مدل DELGUARD کد MA85LB سبز روشن
  مداد نوکی 0/5 میلی متری زبرا مدل DELGUARD کد MA85LB سبز روشن
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0/5 میلی متری زبرا مدل DELGUARD کد MA85LB سفید
  مداد نوکی 0/5 میلی متری زبرا مدل DELGUARD کد MA85LB سفید
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0/5 میلی متری زبرا مدل DELGUARD کد MA85LB صورتی
  مداد نوکی 0/5 میلی متری زبرا مدل DELGUARD کد MA85LB صورتی
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0/5 میلی متری زبرا مدل DELGUARD کد MA85LB مشکی
  مداد نوکی 0/5 میلی متری زبرا مدل DELGUARD کد MA85LB مشکی
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0/9 میلیمتری پنتر مدل NIFTY کد AMPH3971 آبی
  مداد نوکی 0/9 میلیمتری پنتر مدل NIFTY کد AMPH3971 آبی
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0/9 میلیمتری پنتر مدل NIFTY کد AMPH3971 قرمز
  مداد نوکی 0/9 میلیمتری پنتر مدل NIFTY کد AMPH3971 قرمز
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0/9 میلیمتری پنتر مدل NIFTY کد AMPH3971 مشکی
  مداد نوکی 0/9 میلیمتری پنتر مدل NIFTY کد AMPH3971 مشکی
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0/9mm پنتر NIFTY - AMPH3972 آبی
  مداد نوکی 0/9mm پنتر NIFTY - AMPH3972 آبی
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0/9mm پنتر NIFTY - AMPH3972 سبز
  مداد نوکی 0/9mm پنتر NIFTY - AMPH3972 سبز
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0/9mm پنتر NIFTY - AMPH3972 نارنجی
  مداد نوکی 0/9mm پنتر NIFTY - AMPH3972 نارنجی
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0.5mm راین کد BK-923 بسته 12 عددی
  مداد نوکی 0.5mm راین کد BK-923 بسته 12 عددی
  6953571215011
  ۶۹۵۳۵۷۱۲۱۵۰۱۱
  ناموجود
  مداد نوکی 0.5mm راین کد BK-923 آبی
  مداد نوکی 0.5mm راین کد BK-923 آبی
  6953571215011
  ۶۹۵۳۵۷۱۲۱۵۰۱۱
  ناموجود
  مداد نوکی 0.5mm راین کد BK-923 زرد
  مداد نوکی 0.5mm راین کد BK-923 زرد
  6953571215011
  ۶۹۵۳۵۷۱۲۱۵۰۱۱
  ناموجود
  مداد نوکی 0.5mm راین کد BK-923 قهوه ای
  مداد نوکی 0.5mm راین کد BK-923 قهوه ای
  6953571215011
  ۶۹۵۳۵۷۱۲۱۵۰۱۱
  ناموجود
  مداد نوکی 0.5mm راین کد BK-923 مشکی
  مداد نوکی 0.5mm راین کد BK-923 مشکی
  6953571215011
  ۶۹۵۳۵۷۱۲۱۵۰۱۱
  ناموجود
  مداد نوکی 0.5mm راین کد BK-923 نارنجی
  مداد نوکی 0.5mm راین کد BK-923 نارنجی
  6953571215011
  ۶۹۵۳۵۷۱۲۱۵۰۱۱
  ناموجود
  مداد نوکی 0.7mm پنتر کلاسیک سری M&G-AMP34972 آبی
  مداد نوکی 0.7mm پنتر کلاسیک سری M&G-AMP34972 آبی
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0.7mm پنتر کلاسیک سری M&G-AMP34972 قرمز
  مداد نوکی 0.7mm پنتر کلاسیک سری M&G-AMP34972 قرمز
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0.7mm پنتر کلاسیک سری M&G-AMP34972 مشکی
  مداد نوکی 0.7mm پنتر کلاسیک سری M&G-AMP34972 مشکی
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0/5 پنتر metal jacket سری MAND G کد AMP10174 بژ
  مداد نوکی 0/5 پنتر metal jacket سری MAND G کد AMP10174 بژ
  6933631553000
  ۶۹۳۳۶۳۱۵۵۳۰۰۰
  ناموجود
  مداد نوکی 0/5 پنتر metal jacket سری MAND G کد AMP10174 نقره ای
  مداد نوکی 0/5 پنتر metal jacket سری MAND G کد AMP10174 نقره ای
  6933631553000
  ۶۹۳۳۶۳۱۵۵۳۰۰۰
  ناموجود
  مداد نوکی 0/5 میلی متر روترینگ مدل TIKKY II آبی
  مداد نوکی 0/5 میلی متر روترینگ مدل TIKKY II آبی
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0/5 میلی متر روترینگ مدل TIKKY II زرد
  مداد نوکی 0/5 میلی متر روترینگ مدل TIKKY II زرد
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0/5 میلی متر روترینگ مدل TIKKY II سفید
  مداد نوکی 0/5 میلی متر روترینگ مدل TIKKY II سفید
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0/5 میلی متر روترینگ مدل TIKKY II قرمز
  مداد نوکی 0/5 میلی متر روترینگ مدل TIKKY II قرمز
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0/5 میلی متر روترینگ مدل TIKKY II قهوه ای
  مداد نوکی 0/5 میلی متر روترینگ مدل TIKKY II قهوه ای
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0/5 میلی متر روترینگ مدل TIKKY II مشکی
  مداد نوکی 0/5 میلی متر روترینگ مدل TIKKY II مشکی
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0/5mm پنتر کلاسیک سری M&G-AMP34971 آبی
  مداد نوکی 0/5mm پنتر کلاسیک سری M&G-AMP34971 آبی
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0/5mm پنتر کلاسیک سری M&G-AMP34971 قرمز
  مداد نوکی 0/5mm پنتر کلاسیک سری M&G-AMP34971 قرمز
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود
  مداد نوکی 0/5mm پنتر کلاسیک سری M&G-AMP34971 مشکی
  مداد نوکی 0/5mm پنتر کلاسیک سری M&G-AMP34971 مشکی
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  ناموجود

   مداد نوکی


   مداد نوکی را می توان محصول به روز شدۀ مداد معمولی دانست که قابلیت های بیشتری نسبت به آن دارد. امکان استفاده از مداد نوکی برای مدت زیاد، نیاز نداشتن به تراشیده شدن، امکان تنظیم نوک در اندازۀ دلخواه و پاک کنی که معمولاً در انتهای بدنۀ آن تعبیه می شود، این ابزار نوشتاری را نسبت به مداد، برتری می دهد. اتود یا همان مداد نوکی در انواع گوناگون و با قُطر نوک 0.3، 0.5، 0.7، 0.9 و 1 میلی متری ساخته و روانۀ بازار می شود. تنوع و قابلیت های زیاد این محصول، موجب محبوبیت آن در بین افراد مختلف از جمله دانش آموزان و دانشجویان و کارمندان شده است. فروشگاه اینترنتی ایمانیاز انواع مرغوبی از این نوشت افزار را در دسته بندی محصولات خود قرار داده است که بسته به سلیقۀ خود می توانید هرکدام از آن ها را انتخاب و خریداری نمایید.
   گفتنی است؛ در این مجموعه محصولات برندهایی چون بیک، پنتل، پنتر، سی کلاس، اشنایدر، زبرا، اونر، پایلوت، روترینگ، گرافیک، ساکورا و کرند قرار گرفته است.
   مداد نوکی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • BIC
   • C.CLASS
   • Corona
   • CREND
   • FABER CASTELL
   • Graphic
   • Owner
   • Panter
   • Pentel
   • Pilot
   • Rotring
   • Sakura
   • Schneider
   • ZEBRA
   بر اساس رنگ
   جنس بدنه
   فرم بدنه
   سایز نوک
   دستی لاستیکی
   پاک کن
   سوزن
   فانتزی
   کشور سازنده
   خیر
   بله