راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER سایز 0.05 ـ مشکی
  راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER سایز 0.05 ـ مشکی
  101095016
  ۱۰۱۰۹۵۰۱۶
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER سایز 0.1
  راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER سایز 0.1
  101095024
  ۱۰۱۰۹۵۰۲۴
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER سایز 0.2 - مشکی
  راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER سایز 0.2 - مشکی
  101095017
  ۱۰۱۰۹۵۰۱۷
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER سایز 0.4 ـ مشکی
  راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER سایز 0.4 ـ مشکی
  101095018
  ۱۰۱۰۹۵۰۱۸
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER سایز 0.5
  راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER سایز 0.5
  101095035
  ۱۰۱۰۹۵۰۳۵
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER سایز 0.8 ـ مشکی
  راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER سایز 0.8 ـ مشکی
  101095020
  ۱۰۱۰۹۵۰۲۰
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  راپید یونی بال مدل یونی پین 200 ضخامت 0.1mm
  راپید یونی بال مدل یونی پین 200 ضخامت 0.1mm
  Uni bal Uni pin 200 Rapid - 0.1mm
  Uni bal Uni pin ۲۰۰ Rapid - ۰.۱mm
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  راپید یونی بال مدل یونی پین 200 ضخامت 0.3mm
  راپید یونی بال مدل یونی پین 200 ضخامت 0.3mm
  Uni bal Uni pin 200 Rapid - 0.3mm
  Uni bal Uni pin ۲۰۰ Rapid - ۰.۳mm
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  راپید یونی بال مدل یونی پین 200 ضخامت 0.4mm
  راپید یونی بال مدل یونی پین 200 ضخامت 0.4mm
  Uni bal Uni pin 200 Rapid - 0.4mm
  Uni bal Uni pin ۲۰۰ Rapid - ۰.۴mm
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  راپید یونی بال مدل یونی پین 200 ضخامت 0.6mm
  راپید یونی بال مدل یونی پین 200 ضخامت 0.6mm
  Uni bal Uni pin 200 Rapid - 0.6mm
  Uni bal Uni pin ۲۰۰ Rapid - ۰.۶mm
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  راپید یونی بال مدل یونی پین 200 ضخامت 0.7mm
  راپید یونی بال مدل یونی پین 200 ضخامت 0.7mm
  Uni bal Uni pin 200 Rapid - 0.7mm
  Uni bal Uni pin ۲۰۰ Rapid - ۰.۷mm
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER بسته 7عددی مشکی ـ 0.8ـ0.3ـ0.1ـ0.5ـ0.05
  راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER بسته 7عددی مشکی ـ 0.8ـ0.3ـ0.1ـ0.5ـ0.05
  101095053
  ۱۰۱۰۹۵۰۵۳
  ناموجود
  راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER بسته 12رنگ - 0.1 میلیمتری
  راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER بسته 12رنگ - 0.1 میلیمتری
  101095056
  ۱۰۱۰۹۵۰۵۶
  ناموجود
  راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER بسته 5عددی مشکی ( 0.8ـ 0.3ـ 0.1ـ 0.5ـ 0.05)
  راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER بسته 5عددی مشکی - 0.8ـ 0.3ـ 0.1ـ 0.5ـ 0.05-
  101095051
  ۱۰۱۰۹۵۰۵۱
  ناموجود
  راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER بسته 7رنگ ـ سایز 0.1
  راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER بسته 7رنگ ـ سایز 0.1
  101095054
  ۱۰۱۰۹۵۰۵۴
  ناموجود
  راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER سایز 0.3
  راپید نوک نمدی شین هان مدل TOUCH LINER سایز 0.3
  101095034
  ۱۰۱۰۹۵۰۳۴
  ناموجود
  راپید یونی بال مدل یونی پین 200 ضخامت 0.2mm
  راپید یونی بال مدل یونی پین 200 ضخامت 0.2mm
  Uni bal Uni pin 200 Rapid - 0.2mm
  Uni bal Uni pin ۲۰۰ Rapid - ۰.۲mm
  ناموجود
  راپید یونی بال مدل یونی پین 200 ضخامت 0.5mm
  راپید یونی بال مدل یونی پین 200 ضخامت 0.5mm
  Uni bal Uni pin 200 Rapid - 0.5mm
  Uni bal Uni pin ۲۰۰ Rapid - ۰.۵mm
  ناموجود
  راپید یونی بال مدل یونی پین 200 ضخامت 0.8mm
  راپید یونی بال مدل یونی پین 200 ضخامت 0.8mm
  Uni bal Uni pin 200 Rapid - 0.8mm
  Uni bal Uni pin ۲۰۰ Rapid - ۰.۸mm
  ناموجود
  تخته رسم ثابت فابل مدل mobile سایز A3 کد FB0777
  تخته رسم ثابت فابل مدل mobile سایز A3 کد FB0777
  Fabl Mobile Drawing Board Code FB0777 - Size A3
  Fabl Mobile Drawing Board Code FB۰۷۷۷ - Size A۳
  تماس بگیرید
  تخته رسم ثابت فابل مدل پروفایل Profil سایز A3 کد FB0727
  تخته رسم ثابت فابل مدل پروفایل Profil سایز A3 کد FB0727
  Fabl Profil Drawing Board Code FB0727 - Size A3
  Fabl Profil Drawing Board Code FB۰۷۲۷ - Size A۳
  تماس بگیرید
  تخته رسم متحرک فابل مدل TZ Standard سایز A3 کد FB747
  تخته رسم متحرک فابل مدل TZ Standard سایز A3 کد FB747
  Fabl TZ-Standard Drawing Board Code FB747 - Size A3
  Fabl TZ-Standard Drawing Board Code FB۷۴۷ - Size A۳
  تماس بگیرید
  تیرک بالسا 10*10میلی متر
  تیرک بالسا 10*10میلی متر
  101126022
  ۱۰۱۱۲۶۰۲۲
  تماس بگیرید
  تیرک بالسا 2*2 میلی متر
  تیرک بالسا 2*2 میلی متر
  101126015
  ۱۰۱۱۲۶۰۱۵
  تماس بگیرید
  تیرک بالسا 3*3 میلی متر
  تیرک بالسا 3*3 میلی متر
  101126017
  ۱۰۱۱۲۶۰۱۷
  تماس بگیرید
  تیرک بالسا 4*2 میلی متر
  تیرک بالسا 4*2 میلی متر
  101126016
  ۱۰۱۱۲۶۰۱۶
  تماس بگیرید
  تیرک بالسا 4*4 میلی متر
  تیرک بالسا 4*4 میلی متر
  101126018
  ۱۰۱۱۲۶۰۱۸
  تماس بگیرید
  تیرک بالسا 5*5 میلی متر
  تیرک بالسا 5*5 میلی متر
  101126019
  ۱۰۱۱۲۶۰۱۹
  تماس بگیرید
  تیرک بالسا 6*6 میلی متر
  تیرک بالسا 6*6 میلی متر
  101126020
  ۱۰۱۱۲۶۰۲۰
  تماس بگیرید
  تیرک بالسا 8*8 میلی متر
  تیرک بالسا 8*8 میلی متر
  101126021
  ۱۰۱۱۲۶۰۲۱
  تماس بگیرید
  چوب بالسا 2.5 میل
  چوب بالسا 2.5 میل
  101126005
  ۱۰۱۱۲۶۰۰۵
  تماس بگیرید
  چوب بالسا 0.8میل
  چوب بالسا 0.8میل
  101126001
  ۱۰۱۱۲۶۰۰۱
  تماس بگیرید
  چوب بالسا 1 میل
  چوب بالسا 1 میل
  101126002
  ۱۰۱۱۲۶۰۰۲
  تماس بگیرید
  چوب بالسا 1.5میل
  چوب بالسا 1.5میل
  101126003
  ۱۰۱۱۲۶۰۰۳
  تماس بگیرید
  چوب بالسا 10 میل
  چوب بالسا 10 میل
  101126011
  ۱۰۱۱۲۶۰۱۱
  تماس بگیرید
  چوب بالسا 12 میل
  چوب بالسا 12 میل
  101126012
  ۱۰۱۱۲۶۰۱۲
  تماس بگیرید
   لوازم طراحی و مهندسی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Casio
   • CATIGA
   • Fabl
   • Platinum
   • SHINHAN
   • Uniball
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله
   %>