غلط گیر قلمی 12 میلی لیتر پنتر CP102-24
  غلط گیر قلمی 12 میلی لیتر پنتر CP102-24
  6950126108750
  ۶۹۵۰۱۲۶۱۰۸۷۵۰
  خرید بالای 1 واحد۹۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۹۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۳۴۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۷۲۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۳۰۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۹,۲۰۰ تومان
  غلط گیر قلمی سی کلاس 12 میلی لیتر Fine Point کد AR1412
  غلط گیر قلمی سی کلاس 12 میلی لیتر Fine Point کد AR1412
  لاک غلط گیر
  لاک غلط گیر
  خرید بالای 1 واحد۶۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۹۲۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۱۸۸ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۵۸۴ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۳,۲۰۰ تومان
  غلط گیر قلمی کورس 10گرمی کد 83350
  غلط گیر قلمی کورس 10گرمی کد 83350
  9023800833501
  ۹۰۲۳۸۰۰۸۳۳۵۰۱
  ۲۵,۲۰۰ تومان
  غلط گیر نواری پلاس 7متری کد WH505S
  غلط گیر نواری پلاس 7متری کد WH505S
  غلط گیر
  غلط گیر
  خرید بالای 1 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  غلط گیر نواری پنتر 8 متری مدل BONNY کد CT101 آبی
  غلط گیر نواری پنتر 8 متری مدل BONNY کد CT101 آبی
  لاک غلط گیر
  لاک غلط گیر
  خرید بالای 1 واحد۲,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۸۵۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۶۷۲ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۸۹۶ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۰,۸۰۰ تومان
  غلط گیر نواری پنتر 8 متری مدل BONNY کد CT101 سبز
  غلط گیر نواری پنتر 8 متری مدل BONNY کد CT101 سبز
  لاک غلط گیر
  لاک غلط گیر
  خرید بالای 1 واحد۲,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۸۵۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۶۷۲ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۸۹۶ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۰,۸۰۰ تومان
  غلط گیر نواری پنتر 8 متری مدل BONNY کد CT101 صورتی
  غلط گیر نواری پنتر 8 متری مدل BONNY کد CT101 صورتی
  لاک غلط گیر
  لاک غلط گیر
  خرید بالای 1 واحد۲,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۸۵۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۶۷۲ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۸۹۶ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۰,۸۰۰ تومان
  غلط گیر نواری پنتر 8 متری مدل BONNY کد CT101 طوسی
  غلط گیر نواری پنتر 8 متری مدل BONNY کد CT101 طوسی
  لاک غلط گیر
  لاک غلط گیر
  خرید بالای 1 واحد۲,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۸۵۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۶۷۲ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۸۹۶ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۴۰,۸۰۰ تومان
  غلط گیر نیم قلم 6ML پنتر CP103-12
  غلط گیر نیم قلم 6ML پنتر CP103-12
  6951261128702
  ۶۹۵۱۲۶۱۱۲۸۷۰۲
  خرید بالای 1 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۸۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۰۸۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  غلط گیر قلمی 12 میلی متر پنتر کد CP102-ST
  غلط گیر قلمی 12 میلی متر پنتر کد CP102-ST
  لاک غلط گیر
  لاک غلط گیر
  ناموجود
  غلط گیر نواری 12متری FLIP کد LF550 آبی
  غلط گیر نواری 12متری FLIP کد LF550 آبی
  غلط گیر
  غلط گیر
  ناموجود
  غلط گیر نواری 12متری FLIP کد LF550 زرد
  غلط گیر نواری 12متری FLIP کد LF550 زرد
  غلط گیر
  غلط گیر
  ناموجود
  غلط گیر نواری 12متری FLIP کد LF550 سبز
  غلط گیر نواری 12متری FLIP کد LF550 سبز
  غلط گیر
  غلط گیر
  ناموجود
  غلط گیر نواری 12متری FLIP کد LF550 قرمز
  غلط گیر نواری 12متری FLIP کد LF550 قرمز
  غلط گیر
  غلط گیر
  ناموجود
  غلط گیر نواری رومکس 16 متری کد AP8000 آبی
  غلط گیر نواری رومکس 16 متری کد AP8000 آبی
  غلط گیر
  غلط گیر
  ناموجود
  غلط گیر نواری رومکس 16 متری کد AP8000 سبز
  غلط گیر نواری رومکس 16 متری کد AP8000 سبز
  غلط گیر
  غلط گیر
  ناموجود
  غلط گیر نواری رومکس 16 متری کد AP8000 نارنجی
  غلط گیر نواری رومکس 16 متری کد AP8000 نارنجی
  غلط گیر
  غلط گیر
  ناموجود
  غلط گیر نواری مدل اتودی سی کلاس Plumate کد QJR506 آبی
  غلط گیر نواری مدل اتودی سی کلاس Plumate کد QJR506 آبی
  لاک غلط گیر
  لاک غلط گیر
  ناموجود
  غلط گیر نواری مدل اتودی سی کلاس Plumate کد QJR506 سبز
  غلط گیر نواری مدل اتودی سی کلاس Plumate کد QJR506 سبز
  لاک غلط گیر
  لاک غلط گیر
  ناموجود
  غلط گیر نواری مدل اتودی سی کلاس Plumate کد QJR506 صورتی
  غلط گیر نواری مدل اتودی سی کلاس Plumate کد QJR506 صورتی
  لاک غلط گیر
  لاک غلط گیر
  ناموجود
  غلط گیر نواری مدل اتودی سی کلاس Plumate کد QJR506 نارنجی
  غلط گیر نواری مدل اتودی سی کلاس Plumate کد QJR506 نارنجی
  لاک غلط گیر
  لاک غلط گیر
  ناموجود
  غلط گیر قلمی 12 میلی لیتر سی کلاس مدل Fine Point کد 1291M
  غلط گیر قلمی 12 میلی لیتر سی کلاس مدل Fine Point کد 1291M
  غلط گیر
  غلط گیر
  توقف تولید
  غلط گیر قلمی 12 میلی لیتر سی کلاس مدل Fine Point کد 1291M ـ بسته 12عددی
  غلط گیر قلمی 12 میلی لیتر سی کلاس مدل Fine Point کد 1291M ـ بسته 12عددی
  غلط گیر
  غلط گیر
  توقف تولید
  یدک غلط گیر نواری سی کلاس مدل PLUMATE کد QRM-506T ـ بسته 12عددی
  یدک غلط گیر نواری سی کلاس مدل PLUMATE کد QRM-506T ـ بسته 12عددی
  غلط گیر
  غلط گیر
  توقف تولید
  یدک غلط گیر نواری مدل اتودی سی کلاس Plumate کد QJR506
  یدک غلط گیر نواری مدل اتودی سی کلاس Plumate کد QJR506
  غلط گیر
  غلط گیر
  توقف تولید

   غلط گیر


   برای پاک کردن و یا تصحیح خطاهای نوشتاری ایجاد شده توسط خودکار، روان نویس، خودنویس و یا به طور کل، قلم هایی که از جوهر بهره می برند، از لاک غلط گیر استفاده می شود. این ابزار با ایجاد کردن یک لایه روی نوشته، امکان نگارش جملات جدید را به شما می دهد. غلط گیر در مدل های مختلفی تولید و روانۀ بازار می شود که از آن جمله می توان به غلط گیرهای قلمی و نواری اشاره کرد. فروشگاه اینترنتی ایمانیاز برای رفاه حال مشتریان خود، انواع باکیفیتی از لاک های غلط گیر را در دسته بندی محصولات خود قرار داده است.
   غلط گیر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • C.CLASS
   • Flip
   • Panter
   • Plus
   • Romex
   بر اساس رنگ
   نوع غلط گیر
   روش استفاده
   طول نوار غلط گیر نواری
   قطر نوار غلط گیر نواری
   حجم غلط گیر
   کشور سازنده
   خیر
   بله