دفتر خوشنویسی ایمان تک سیم 30 برگ - طرح 1
  دفتر خوشنویسی ایمان تک سیم 30 برگ - طرح 1
  101088002
  ۱۰۱۰۸۸۰۰۲
  ۱۹,۵۰۰ تومان
  دفتر خوشنویسی ایمان تک سیم 30 برگ - طرح 2
  دفتر خوشنویسی ایمان تک سیم 30 برگ - طرح 2
  101088002
  ۱۰۱۰۸۸۰۰۲
  ۱۹,۵۰۰ تومان
  دفتر خوشنویسی ایمان تک سیم 30 برگ - طرح 3
  دفتر خوشنویسی ایمان تک سیم 30 برگ - طرح 3
  101088002
  ۱۰۱۰۸۸۰۰۲
  ۱۹,۵۰۰ تومان
  دفتر طراحی آرمان سایز A3 طرح
  دفتر طراحی آرمان سایز A3 طرح
  Arman Painting Book Size A3 -50 sheets
  Arman Painting Book Size A۳ -۵۰ sheets
  ۵۳,۰۰۰ تومان
  دفتر طراحی آرمان سایز A3 طرح
  دفتر طراحی آرمان سایز A3 طرح
  Arman Painting Book Size A3 -50 sheets
  Arman Painting Book Size A۳ -۵۰ sheets
  ۵۳,۰۰۰ تومان
  دفتر طراحی آرمان سایز A3 طرح  عقاب
  دفتر طراحی آرمان سایز A3 طرح عقاب
  Arman Painting Book Size A3 -50 sheets
  Arman Painting Book Size A۳ -۵۰ sheets
  ۵۳,۰۰۰ تومان
  دفتر طراحی آرمان سایز A3 طرح اسب
  دفتر طراحی آرمان سایز A3 طرح اسب
  Arman Painting Book Size A3 -50 sheets
  Arman Painting Book Size A۳ -۵۰ sheets
  ۵۳,۰۰۰ تومان
  دفتر طراحی کرافت آرمان سایز A4 ـ طرح آلبرت انیشتن
  دفتر طراحی کرافت آرمان سایز A4 ـ طرح آلبرت انیشتن
  101052099
  ۱۰۱۰۵۲۰۹۹
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  دفتر طراحی کرافت آرمان سایز A4 ـ طرح سهراب سپهری
  دفتر طراحی کرافت آرمان سایز A4 ـ طرح سهراب سپهری
  101052098
  ۱۰۱۰۵۲۰۹۸
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ سیم دوبل ـ بره ناقلا
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ سیم دوبل ـ بره ناقلا
  Jahan Fantasy Painting Notebook Shaun The Sheep Design- 80 Sheets
  Jahan Fantasy Painting Notebook Shaun The Sheep Design- ۸۰ Sheets
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ سیم دوبل ـ کیتی
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ سیم دوبل ـ کیتی
  Jahan Fantasy Painting Notebook Kitty Design- 80 Sheets
  Jahan Fantasy Painting Notebook Kitty Design- ۸۰ Sheets
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ سیم دوبل ـ باب اسفنجی
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ سیم دوبل ـ باب اسفنجی
  Jahan Fantasy Painting Notebook Sponge Bob Design- 80 Sheets
  Jahan Fantasy Painting Notebook Sponge Bob Design- ۸۰ Sheets
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ سیم دوبل ـ پو
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ سیم دوبل ـ پو
  Jahan Fantasy Painting Notebook Little POU Design- 80 Sheets
  Jahan Fantasy Painting Notebook Little POU Design- ۸۰ Sheets
  ۱۸,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ سیم دوبل ـ فروزن
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ سیم دوبل ـ فروزن
  Jahan Fantasy Painting Notebook Little Frozen Design- 80 Sheets
  Jahan Fantasy Painting Notebook Little Frozen Design- ۸۰ Sheets
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ سیم دوبل ـ فروزن
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ سیم دوبل ـ فروزن
  Jahan Fantasy Painting Notebook Frozen Design- 80 Sheets
  Jahan Fantasy Painting Notebook Frozen Design- ۸۰ Sheets
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ طرح باب اسفنجی
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ طرح باب اسفنجی
  Jahan Fantasy Painting Notebook Sponge Bob Design- 80 Sheets
  Jahan Fantasy Painting Notebook Sponge Bob Design- ۸۰ Sheets
  ۱۵,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ طرح دختر توت فرنگی
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ طرح دختر توت فرنگی
  Jahan Fantasy Painting Notebook Strawberry Shortcake Design- 80 Sheets
  Jahan Fantasy Painting Notebook Strawberry Shortcake Design- ۸۰ Sheets
  ۱۵,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ طرح صوفیا
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ طرح صوفیا
  Jahan Fantasy Painting Notebook Sofia Design- 80 Sheets
  Jahan Fantasy Painting Notebook Sofia Design- ۸۰ Sheets
  ۱۵,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ طرح فرودگاه
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ طرح فرودگاه
  Jahan Fantasy Painting Notebook Airport Design- 80 Sheets
  Jahan Fantasy Painting Notebook Airport Design- ۸۰ Sheets
  ۱۵,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ طرح فروزن
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ طرح فروزن
  Jahan Fantasy Painting Notebook Frozen Design- 80 Sheets
  Jahan Fantasy Painting Notebook Frozen Design- ۸۰ Sheets
  ۱۵,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ طرح ماشین ها
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ طرح ماشین ها
  Jahan Fantasy Painting Notebook Diesnep Cars Animation Design- 80 Sheets
  Jahan Fantasy Painting Notebook Diesnep Cars Animation Design- ۸۰ Sheets
  ۱۵,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ طرح مینیون
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ طرح مینیون
  Jahan Fantasy Painting Notebook Minions Design- 80 Sheets
  Jahan Fantasy Painting Notebook Minions Design- ۸۰ Sheets
  ۱۵,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ طرح کیتی
  دفتر نقاشی فانتزی جهان 80 برگ طرح کیتی
  Jahan Fantasy Painting Notebook Kitty Design- 80 Sheets
  Jahan Fantasy Painting Notebook Kitty Design- ۸۰ Sheets
  ۱۵,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی جهان تک سیم 50 برگ طرح پرنسس
  دفتر نقاشی فانتزی جهان تک سیم 50 برگ طرح پرنسس
  Jahan Fantasy Painting Notebook Princess Design- 50 Sheets
  Jahan Fantasy Painting Notebook Princess Design- ۵۰ Sheets
  ۱۲,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی جهان تک سیم 50 برگ طرح دختر توت فرنگی 2
  دفتر نقاشی فانتزی جهان تک سیم 50 برگ طرح دختر توت فرنگی 2
  Jahan Fantasy Painting Notebook Strawberry Shortcake Design- 50 Sheets
  Jahan Fantasy Painting Notebook Strawberry Shortcake Design- ۵۰ Sheets
  ۱۲,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی جهان سیم دوبل 50 برگ طرح شیمر و شاین
  دفتر نقاشی فانتزی جهان سیم دوبل 50 برگ طرح شیمر و شاین
  Jahan Fantasy Painting Notebook Shimmer And Shaimer Design- 50 Sheets
  Jahan Fantasy Painting Notebook Shimmer And Shaimer Design- ۵۰ Sheets
  ۱۲,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی چیترا سایز A4 رحلی 50 برگ طرح زوتوپیا
  دفتر نقاشی فانتزی چیترا سایز A4 رحلی 50 برگ طرح زوتوپیا
  Chitra painting Notebook Size A4 Zotopia Design- 50 sheets
  Chitra painting Notebook Size A۴ Zotopia Design- ۵۰ sheets
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی چیترا سایز A4 رحلی 50 برگ طرح فروزن
  دفتر نقاشی فانتزی چیترا سایز A4 رحلی 50 برگ طرح فروزن
  Chitra painting Notebook Size A4 Frozen Design- 50 sheets
  Chitra painting Notebook Size A۴ Frozen Design- ۵۰ sheets
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی چیترا سایز A4 رحلی 50 برگ طرح ماشا
  دفتر نقاشی فانتزی چیترا سایز A4 رحلی 50 برگ طرح ماشا
  Chitra painting Notebook Size A4 Masha And Bear Design- 50 sheets
  Chitra painting Notebook Size A۴ Masha And Bear Design- ۵۰ sheets
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی چیترا سیم دوبل 80برگ طرح باب اسفنجی
  دفتر نقاشی فانتزی چیترا سیم دوبل 80برگ طرح باب اسفنجی
  Chitra painting Notebook Sponge Bob Design - 80 sheets
  Chitra painting Notebook Sponge Bob Design - ۸۰ sheets
  ۱۸,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی چیترا سیم دوبل 80برگ طرح فروزن سبز
  دفتر نقاشی فانتزی چیترا سیم دوبل 80برگ طرح فروزن سبز
  Chitra painting Notebook Frozen Design - 80 sheets
  Chitra painting Notebook Frozen Design - ۸۰ sheets
  ۱۸,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی چیترا سیم دوبل 80برگ طرح فروزن قرمز
  دفتر نقاشی فانتزی چیترا سیم دوبل 80برگ طرح فروزن قرمز
  Chitra painting Notebook Frozen Design - 80 sheets
  Chitra painting Notebook Frozen Design - ۸۰ sheets
  ۱۸,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی چیترا سیم دوبل 80برگ طرح ماشا
  دفتر نقاشی فانتزی چیترا سیم دوبل 80برگ طرح ماشا
  Chitra painting Notebook Masha And Bear Design - 80 sheets
  Chitra painting Notebook Masha And Bear Design - ۸۰ sheets
  ۱۸,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی چیترا سیم دوبل 80برگ طرح مینیون
  دفتر نقاشی فانتزی چیترا سیم دوبل 80برگ طرح مینیون
  Chitra painting Notebook Minion Design - 80 sheets
  Chitra painting Notebook Minion Design - ۸۰ sheets
  ۱۸,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی چیترا سیم دوبل 80برگ طرح کیتی
  دفتر نقاشی فانتزی چیترا سیم دوبل 80برگ طرح کیتی
  Chitra painting Notebook Kitty Design - 80 sheets
  Chitra painting Notebook Kitty Design - ۸۰ sheets
  ۱۸,۵۰۰ تومان
  دفتر نقاشی فانتزی شفیعی جلد PP سیم دوبل 100برگ سیم دوبل طرح اسب آبی
  دفتر نقاشی فانتزی شفیعی جلد PP سیم دوبل 100برگ سیم دوبل طرح اسب آبی
  Shafiei PP Cover painting Notebook - 100 sheets
  Shafiei PP Cover painting Notebook - ۱۰۰ sheets
  ۲۲,۰۰۰ تومان

   دفترهای هنری


   هنر گزینه محبوب برای سن خاصی نیست .اکثریت افراد از کودکی بدون استثناء نقاشی کشیدن را با کشیدن خطوط درهم شروع کرده اند. خط خطی کردن کاغذهای مختلف و دیوارهای منزل توسط بچه ها نشان دهنده علاقه ذاتی آدمیزاد به بیان احساسات با تصاویر است.امروزه با تنوع بسیار زیادی که در بازار وجود دارد
   انواع دفترهای هنری در ابعاد مختلف و با استفاده از انواع کاغذهای سفید ، کرافت ، گلاسه ، کالک و ... در دسترس عموم مردم قرار دارد.هرکدام از دفترهای هنری با توجه به ابعاد و جنس کاغذی که دارند برای اهداف هنری خاصی مانند طراحی ، نقاشی با آبرنگ ، نقاشی با پاستل ، خطاطی و .... مورد استفاده قرار میگیرند. برای راحتی استفاده از این دفترهای هنری از صحافی های مختلف هم در ساخت این دفترها استفاده میشود.مجموعه فروش آنلاین ایمانیاز، سعی کرده با در نظر گرفتن طیف گسترده هنری ، در حد توان ، دفاتر نقاشی ، طراحی ، خوشنویسی و ... را برای فروش در بستر اینترنت ، برای همه هم میهنان فراهم کند.

   دفتر هنری
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Arman
   • Chitra
   • Delta
   • Iman
   • Jahan
   • Shafiei
   • Tosehe
   بر اساس رنگ
   تعداد برگ دفتر
   سایز
   نوع خط کشی
   جنس جلد
   نوع جلد
   نوع صحافی
   فرم صحافی
   ضخامت ورق
   نیاز به پانچ برگه
   فانتزی
   ساخت ایران
   خیر
   بله
   %>