اشل تیبل
  اشل تیبل
  Table Architects Scale
  Table Architects Scale
  خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۶۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  خط کش T ثابت تیبل 40 سانتی متر
  خط کش T ثابت تیبل 40 سانتی متر
  خط کش مهندسی
  خط کش مهندسی
  خرید بالای 1 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  خط کش T متحرک تیبل 50 سانتی متر
  خط کش T متحرک تیبل 50 سانتی متر
  خط کش مهندسی
  خط کش مهندسی
  خرید بالای 1 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  خط کش اشکال هندسی ژله ای تحریران -15 سانتی متر
  خط کش اشکال هندسی ژله ای تحریران -15 سانتی متر
  Tahriran Flexible Ruler - 15cm
  Tahriran Flexible Ruler - ۱۵cm
  خرید بالای 1 واحد۱۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۴۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳۱۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۴۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۳,۵۰۰ تومان
  خط کش انعطاف پذیر MGM مدل WRISTBAND DL88
  خط کش انعطاف پذیر MGM مدل WRISTBAND DL88
  خط کش
  خط کش
  خرید بالای 1 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  خط کش شفاف پارس رسام - 30 سانتی متر
  خط کش شفاف پارس رسام - 30 سانتی متر
  خط کش
  خط کش
  خرید بالای 1 واحد۲۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴۵۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۵,۰۰۰ تومان
  خط کش فرمی نو 20سانت شابلون دار ژله ای ـ قرمز
  خط کش فرمی نو 20سانت شابلون دار ژله ای ـ قرمز
  101017257
  ۱۰۱۰۱۷۲۵۷
  خرید بالای 1 واحد۱۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۷۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲۲۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۲,۵۰۰ تومان
  اشل فابل مدل ساده کد FB604
  اشل فابل مدل ساده کد FB604
  Fabl simple Architects Scale code FB604
  Fabl simple Architects Scale code FB۶۰۴
  تماس بگیرید
  اشل فابل مدل سماء کد FB604
  اشل فابل مدل سماء کد FB604
  Fabl Sama Design Architects Scale code FB604
  Fabl Sama Design Architects Scale code FB۶۰۴
  تماس بگیرید
  اشل فابل مدل شیاردار کد FB604
  اشل فابل مدل شیاردار کد FB604
  خط کش
  خط کش
  تماس بگیرید
  خط کش 20 سانت دسته دار فابل
  خط کش 20 سانت دسته دار فابل
  Fabl 20 cm Ruler with Handle
  Fabl ۲۰ cm Ruler with Handle
  تماس بگیرید
  خط کش 20 سانت ساده فابل کد R20
  خط کش 20 سانت ساده فابل کد R20
  خط کش
  خط کش
  تماس بگیرید
  خط کش 30 سانت ایزومتریک فابل کد FB609
  خط کش 30 سانت ایزومتریک فابل کد FB609
  Fabl 30 cm Ruler Code Fb609
  Fabl ۳۰ cm Ruler Code Fb۶۰۹
  تماس بگیرید
  خط کش 50 سانت فابل کد R50
  خط کش 50 سانت فابل کد R50
  Fabl 50 cm Ruler Code R50
  Fabl ۵۰ cm Ruler Code R۵۰
  تماس بگیرید
  خط کش T ثابت فابل 40 سانت کد T40-FB605
  خط کش T ثابت فابل 40 سانت کد T40-FB605
  خط کش
  خط کش
  تماس بگیرید
  خط کش T متحرک فابل 50 سانت کد T50-FB608
  خط کش T متحرک فابل 50 سانت کد T50-FB608
  خط کش
  خط کش
  تماس بگیرید
  خط کش T متحرک فابل 60 سانت کد T60-FB606
  خط کش T متحرک فابل 60 سانت کد T60-FB606
  خط کش
  خط کش
  تماس بگیرید
  خط کش T متحرک فابل 80 سانت کد T80-FB607
  خط کش T متحرک فابل 80 سانت کد T80-FB607
  خط کش
  خط کش
  تماس بگیرید
  خط کش اشکال هندسی ژله ای - 15 سانتی متر
  خط کش اشکال هندسی ژله ای - 15 سانتی متر
  Flexible Geometric Shapes Ruler - 15 cm
  Flexible Geometric Shapes Ruler - ۱۵ cm
  تماس بگیرید
  خط کش تی رول فابل 30 سانت مدل ROLLING PARALLEL کد FB330
  خط کش تی رول فابل 30 سانت مدل ROLLING PARALLEL کد FB330
  خط کش
  خط کش
  تماس بگیرید
  خط کش چوبی 25 سانت
  خط کش چوبی 25 سانت
  Wood ruler - 25 centimeters
  Wood ruler - ۲۵ centimeters
  تماس بگیرید
  خط کش چوبی Horse کد 100 - 20 سانتی متر
  خط کش چوبی Horse کد 100 - 20 سانتی متر
  خط کش چوبی
  خط کش چوبی
  تماس بگیرید
  خط کش چوبی Horse کد 100 - 30 سانتی متر
  خط کش چوبی Horse کد 100 - 30 سانتی متر
  خط کش چوبی
  خط کش چوبی
  تماس بگیرید
  خط کش چوبی Horse کد 5002 - 50 سانتی متر
  خط کش چوبی Horse کد 5002 - 50 سانتی متر
  خط کش چوبی
  خط کش چوبی
  تماس بگیرید
  خط کش ژله ای صریر - 20 سانتی متر
  خط کش ژله ای صریر - 20 سانتی متر
  خط کش
  خط کش
  تماس بگیرید
  خط کش شفاف صریر - 20 سانتی متر
  خط کش شفاف صریر - 20 سانتی متر
  خط کش
  خط کش
  تماس بگیرید
  خط کش شفاف صریر - 30 سانتی متر
  خط کش شفاف صریر - 30 سانتی متر
  خط کش
  خط کش
  تماس بگیرید
  خط کش فلزی 30 سانتی متری
  خط کش فلزی 30 سانتی متری
  Stainless steel ruler - 30 cm
  Stainless steel ruler - ۳۰ cm
  تماس بگیرید
  خط کش فلزی آنجل - 100 سانتی متر
  خط کش فلزی آنجل - 100 سانتی متر
  خط کش
  خط کش
  تماس بگیرید
  خط کش فلزی دورو سانت و اینچ - 50 سانتی متر
  خط کش فلزی دورو سانت و اینچ - 50 سانتی متر
  خط کش
  خط کش
  تماس بگیرید
  خط کش فلزی مموریس پرشس - 15 سانتی‌ متری
  خط کش فلزی مموریس پرشس - 15 سانتی‌ متری
  Memoris Precious Metal Ruler - 15 cm
  Memoris Precious Metal Ruler - ۱۵ cm
  تماس بگیرید
  خط کش فلزی مموریس پرشس - 20 سانتی‌ متری
  خط کش فلزی مموریس پرشس - 20 سانتی‌ متری
  Memoris Precious Metal Ruler - 20 cm
  Memoris Precious Metal Ruler - ۲۰ cm
  تماس بگیرید
  خط کش فلزی مموریس پرشس - 30 سانتی‌ متری
  خط کش فلزی مموریس پرشس - 30 سانتی‌ متری
  Memoris Precious Metal Ruler - 30 cm
  Memoris Precious Metal Ruler - ۳۰ cm
  تماس بگیرید
  خط کش فلزی مموریس پرشس - 50 سانتی‌ متری
  خط کش فلزی مموریس پرشس - 50 سانتی‌ متری
  Memoris Precious Metal Ruler - 50 cm
  Memoris Precious Metal Ruler - ۵۰ cm
  تماس بگیرید
  خط کش30 سانت فابل
  خط کش30 سانت فابل
  Fabl 30 cm Ruler
  Fabl ۳۰ cm Ruler
  تماس بگیرید

   خط کش


   خط کش به عنوان ابزاری کاربردی برای اندازه گیری توسط افراد در گروه های سنی مختلف در محیط های متفاوت استفاده می شود. دانش آموزان، دانشجویان، مهندسین و طراحان را می توان مهم ترین افرادی دانست که از این وسیله بهره می برند. خط کش در اندازه ها و مدل ها و رنگ های متنوع تولید و به بازار عرضه می شود که از انواع آن می توان به خط کش اشکال هندسی، خط کش فلزی، خط کش مهندسی، خط کش چوبی مهندسی، خط کش T و خط کش انعطاف پذیر اشاره کرد. خط کش های فلزی مقاوم ترین نوع این ابزار است که در محیط های کاری خشن، می توانید بدون نگرانی از شکستن یا کثیف شدن، از آن استفاده کنید. خط کش های مهندسی، معمولا با طراحی خاص و بسیار ریزبینانه ساخته می شوند تا بتوان به صورت بسیار دقیق، سطوح مدنظر را اندازه گیری و یا خط کشی کرد. برای خرید انواع خط کش، به خصوص، خرید خط کش مهندسی، می توانید محصول مدنظر خود را از دستۀ خط کش انتخاب کرده و آن را تهیه نمایید. گفتنی است؛ فروشگاه اینترنتی ایمانیاز یکی از منابع مهم فروش خط کش های مهندسی است. قیمت خط کش مهندسی و قیمت خط کش مهندسی تی در این فروشگاه برای استفادۀ کاربران عزیز، بسیار مناسب در نظر گرفته شده است.
   خط کش
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Fabl
   • MGM
   • Pars Rassam
   • Sareer
   • TABLE
   • Tahriran
   بر اساس رنگ
   جنس
   نوع خط کش
   کاربرد
   طول خط کش
   نوع درجه بندی
   فانتزی
   کشور سازنده
   خیر
   بله
   %>