گونیا شفاف پارس رسام مدل 45 درجه
  گونیا شفاف پارس رسام مدل 45 درجه
  Pars rassam 45 degree square
  Pars rassam ۴۵ degree square
  خرید بالای 1 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱۸۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲,۰۰۰ تومان
   گونیای شفاف صریر 45 درجه سایز 23 سانتی متر
  گونیای شفاف صریر 45 درجه سایز 23 سانتی متر
  Sareer 45 degree square
  Sareer ۴۵ degree square
  خرید بالای 1 واحد۳۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴۹۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۶۳۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۸۴۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۷,۰۰۰ تومان
  اشل تیبل
  اشل تیبل
  Table Architects Scale
  Table Architects Scale
  خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۶۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  پیستوله 3 تکه تیبل
  پیستوله 3 تکه تیبل
  Table Pulverizer Stencil ۳ Pieces Set - Code FB۴۲۹
  Table Pulverizer Stencil ۳ Pieces Set - Code FB۴۲۹
  خرید بالای 1 واحد۸۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۲۲۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۵۷۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۷,۵۰۰ تومان
  خط کش T ثابت تیبل 40 سانتی متر
  خط کش T ثابت تیبل 40 سانتی متر
  خط کش مهندسی
  خط کش مهندسی
  خرید بالای 1 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  خط کش T متحرک تیبل 50 سانتی متر
  خط کش T متحرک تیبل 50 سانتی متر
  خط کش مهندسی
  خط کش مهندسی
  خرید بالای 1 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  خط کش اشکال هندسی ژله ای تحریران -15 سانتی متر
  خط کش اشکال هندسی ژله ای تحریران -15 سانتی متر
  Tahriran Flexible Ruler - 15cm
  Tahriran Flexible Ruler - ۱۵cm
  خرید بالای 1 واحد۱۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۴۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳۱۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۴۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳,۵۰۰ تومان
  خط کش انعطاف پذیر MGM مدل WRISTBAND DL88
  خط کش انعطاف پذیر MGM مدل WRISTBAND DL88
  خط کش
  خط کش
  خرید بالای 1 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  خط کش شفاف پارس رسام - 30 سانتی متر
  خط کش شفاف پارس رسام - 30 سانتی متر
  خط کش
  خط کش
  خرید بالای 1 واحد۲۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۲۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۳۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۴۵۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۵,۰۰۰ تومان
  خط کش فرمی نو 20سانت شابلون دار ژله ای ـ قرمز
  خط کش فرمی نو 20سانت شابلون دار ژله ای ـ قرمز
  101017257
  ۱۰۱۰۱۷۲۵۷
  خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲۷۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳,۰۰۰ تومان
  ست خط کش ، گونیا 60 و 45 درجه و نقاله آریا ژله ای کد 8028
  ست خط کش ، گونیا 60 و 45 درجه و نقاله آریا ژله ای کد 8028
  Arya 8028 Flexible Set of Ruler , 60 and 45 degree Square and protractor
  Arya ۸۰۲۸ Flexible Set of Ruler , ۶۰ and ۴۵ degree Square and protractor
  خرید بالای 1 واحد۱,۰۱۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۰۱۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۴۲۱ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۸۲۷ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۲,۴۳۶ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۰,۳۰۰ تومان
  ست پرگار و خط کش کرون ست 8 تکه کد 8328
  ست پرگار و خط کش کرون ست 8 تکه کد 8328
  Crown Compass And Ruler Set Code 8328 - pack of 8
  Crown Compass And Ruler Set Code ۸۳۲۸ - pack of ۸
  خرید بالای 1 واحد۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲,۳۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۳,۰۶۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۴,۰۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳۴,۰۰۰ تومان
  شابلون معماری TABLE مقیاس 1:50
  شابلون معماری TABLE مقیاس 1:50
  Table Architekt Stencil 1:50
  Table Architekt Stencil ۱:۵۰
  خرید بالای 1 واحد۸۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۴۸۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  شابلون 11 تکه طلقی رسام طرح اشکال هندسی
  شابلون 11 تکه طلقی رسام طرح اشکال هندسی
  شابلون
  شابلون
  خرید بالای 1 واحد۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۶,۰۰۰ تومان
  شابلون 12 تکه پارس رسام طرح حیوانات باغ وحش
  شابلون 12 تکه پارس رسام طرح حیوانات باغ وحش
  Pars Rassam 12 pcs stencil - animals
  Pars Rassam ۱۲ pcs stencil - animals
  خرید بالای 1 واحد۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۲۶,۰۰۰ تومان
  شابلون 12 تکه رسام تحریر طرح حیوانات
  شابلون 12 تکه رسام تحریر طرح حیوانات
  شابلون
  شابلون
  خرید بالای 1 واحد۶۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۹۴۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۲۱۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۶۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۳,۵۰۰ تومان
  شابلون 12 تکه رسام تحریر طرح گل و میوه
  شابلون 12 تکه رسام تحریر طرح گل و میوه
  Rasam Tahrir 12pcs stencil - flowers and fruits
  Rasam Tahrir ۱۲pcs stencil - flowers and fruits
  خرید بالای 1 واحد۶۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۹۴۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۲۱۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۶۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۳,۵۰۰ تومان
  شابلون 8 تکه حروف و اعداد فارسی
  شابلون 8 تکه حروف و اعداد فارسی
  101017091
  ۱۰۱۰۱۷۰۹۱
  خرید بالای 1 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  شابلون اشکال هندسی تیبل کد 1350
  شابلون اشکال هندسی تیبل کد 1350
  Table Geometric shapes stencil
  Table Geometric shapes stencil
  خرید بالای 1 واحد۶۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۹۴۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۲۱۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۶۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۳,۵۰۰ تومان
  شابلون اشکال هندسی ژله ای صریر
  شابلون اشکال هندسی ژله ای صریر
  Sareer Flexible Geometric Shapes Stencil
  Sareer Flexible Geometric Shapes Stencil
  خرید بالای 1 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶,۰۰۰ تومان
  شابلون بیضی TABLE کد 1170
  شابلون بیضی TABLE کد 1170
  Table Oval Stencil Code 1170
  Table Oval Stencil Code ۱۱۷۰
  خرید بالای 1 واحد۶۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۹۴۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۲۱۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۶۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۳,۵۰۰ تومان
  شابلون بیضی پارس رسام
  شابلون بیضی پارس رسام
  101017124
  ۱۰۱۰۱۷۱۲۴
  خرید بالای 1 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶,۰۰۰ تومان
  شابلون حروف لاتین تیبل سایز 0.3 میلی متر
  شابلون حروف لاتین تیبل سایز 0.3 میلی متر
  Table Latin Alphabet Stencil Size 0.3
  Table Latin Alphabet Stencil Size ۰.۳
  خرید بالای 1 واحد۵۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۸۰۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۰۳۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۳۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۱,۵۰۰ تومان
  شابلون حروف لاتین تیبل سایز 0.5 میلی متر
  شابلون حروف لاتین تیبل سایز 0.5 میلی متر
  Table Latin Alphabet Stencil Size 0.5
  Table Latin Alphabet Stencil Size ۰.۵
  خرید بالای 1 واحد۶۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۹۴۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۲۱۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۶۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۳,۵۰۰ تومان
  شابلون دایره تیبل
  شابلون دایره تیبل
  Table Circle stencil
  Table Circle stencil
  خرید بالای 1 واحد۶۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۹۴۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۲۱۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۶۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۳,۵۰۰ تومان
  شابلون دوقلو ژله ای دقیق تحریر
  شابلون دوقلو ژله ای دقیق تحریر
  Daghigh Tahrir Twin Flexible Stencil
  Daghigh Tahrir Twin Flexible Stencil
  خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  شابلون ژله ای دوقلو صریر
  شابلون ژله ای دوقلو صریر
  Sareer Twin Flexible Stencil
  Sareer Twin Flexible Stencil
  خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۹۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  شابلون مبلمان TABLE مقیاس 1:100
  شابلون مبلمان TABLE مقیاس 1:100
  Table House Furnishing Stencil 1:100
  Table House Furnishing Stencil ۱:۱۰۰
  خرید بالای 1 واحد۸۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۸۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۴۸۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  شابلون مثلث پارس رسام
  شابلون مثلث پارس رسام
  101017123
  ۱۰۱۰۱۷۱۲۳
  خرید بالای 1 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۵۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۷۲۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۹۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۸,۰۰۰ تومان
  شابلون مثلث تیبل کد 1351
  شابلون مثلث تیبل کد 1351
  Table triangler Stencil Code 1351
  Table triangler Stencil Code ۱۳۵۱
  خرید بالای 1 واحد۶۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۹۴۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۲۱۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۶۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۳,۵۰۰ تومان
  شابلون مستطیل پارس رسام
  شابلون مستطیل پارس رسام
  101017096
  ۱۰۱۰۱۷۰۹۶
  خرید بالای 1 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۴۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۵۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۶,۰۰۰ تومان
  شابلون مستطیل تیبل
  شابلون مستطیل تیبل
  Table rectangle stencil
  Table rectangle stencil
  خرید بالای 1 واحد۶۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۶۲۵ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۸۷۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۱,۱۲۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۱۲,۵۰۰ تومان
  گونیا پارس رسام ژله ای مدل 45-45سایز 95MMـ آبی
  گونیا پارس رسام ژله ای مدل 45-45سایز 95MMـ آبی
  101017194
  ۱۰۱۰۱۷۱۹۴
  خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲۷۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳,۰۰۰ تومان
  گونیا پارس رسام ژله ای مدل 45-45سایز 95MMـ زرد
  گونیا پارس رسام ژله ای مدل 45-45سایز 95MMـ زرد
  101017193
  ۱۰۱۰۱۷۱۹۳
  خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲۷۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳,۰۰۰ تومان
  گونیا پارس رسام ژله ای مدل 45-45سایز 95MMـ صورتی
  گونیا پارس رسام ژله ای مدل 45-45سایز 95MMـ صورتی
  101017195
  ۱۰۱۰۱۷۱۹۵
  خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲۷۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳,۰۰۰ تومان
  گونیا ژله ایی پارس رسام مدل 60 درجه
  گونیا ژله ایی پارس رسام مدل 60 درجه
  Pars rassam 60 degree Flexible square
  Pars rassam ۶۰ degree Flexible square
  خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 2 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 6 واحد۲۷۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 12 واحد۳۶۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • close
  ۳,۰۰۰ تومان
   ابزار اندازه گیری و رسم
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Arya
   • Basic
   • CBS
   • Corona
   • Crown
   • Daghigh-Tahrir
   • Doms
   • Fabl
   • Fans
   • Maped
   • MGM
   • Nemooneh
   • Pars Rassam
   • Rasam Tahrir
   • Sareer
   • TABLE
   • Tahriran
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله